+38 (04744) 3-23-26
Меню

Чаплоуцький Андрій Миколайович

Чаплоуцький Андрій Миколайович Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Посада: доцент
Контактний телефон: (04744)3-23-26
Email: andrii_ch@ukr.net

 

Народився 26 березня 1986 р.

Освіта:

 • в 2009 р. закінчив магістратуру Уманського державного аграрного університету (нині Уманський національний університет садівництва) за спеціальністю "Плодоовочівництво і виноградарство" (диплом магістра ЕР № 37545896 від 17 грудня 2009 р);
 • в 2013 р. – аспірантуру зі спеціальності 06.01.07 – "Плодівництво" (свідоцтво АС № 12 від 16 грудня 2013 р.);
 • в 2017 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.07 «Плодівництво» (диплом ДК № 042027 від 27 квітня 2017 р.).

Підвищення кваліфікації:

 • 2014 році – наукове стажування у Вроцлавському природничому університеті (Польща), стипендіат ім. професора Станіслава Толпи;
 • 20-22.06.2018 – інститут садівництва НААН України (посвідчення №5 від 22 червня 2018 р.);

Професійна діяльність: 

 • 2004 - 2009 рр. – студент Уманського державного аграрного університету. 
 • 2008, 2009 рр. – Призер Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Плодоовочівництво і виноградарство".
 • 2011-2013 рр. – навчання в аспірантурі кафедри плодівництва і виноградарства Уманського національного університету садівництва під науковим керівництвом доктора с.-г. наук, професора О.В. Мельника.
 • 2011 - 2013 рр. – асистент кафедри плодівництва і виноградарства Уманського національного університету садівництва.
 • 2013 - 2018  – викладач кафедри плодівництва і виноградарства Уманського національного університету садівництва.
 • 2018 - 2019 – старший викладач кафедри плодівництва і виноградарства Уманського національного університету садівництва.
 • З 2019 до теперішнього часу – на посаді доцента кафедри плодівництва і виноградарства Уманського національного університету садівництва.
 • З 2019 р. - гарант освітньо-професійної програми спеціальності 203 Садівництво та виноградарство початкового рівня вищої освіти (молодший бакалавр)

Напрямок наукового дослідження: "Продуктивність насаджень яблуні залежно від способу та строку обрізування крони".

Викладає навчальні дисципліни

 1. Спеціальне плодівництво (спеціальність 203 "Садівництво та виноградарство", перший рівень вищої освіти (бакалаврський)
 2. Проектування технологічних процесів у садівництві та виноградарстві (спеціальність 203 "Садівництво та виноградарство", перший рівень вищої освіти (бакалаврський)
 3. Сучасні технології садівництва та виноградарства (спеціальність 203 "Садівництво та виноградарство", другий рівень вищої освіти (магістерський), ЗФО


Аналіз наукової та професійної активності


Наукові публікації 

Фахові видання

 1. Чаплоуцький А. М. Мельник О.В. Активність росту дерев яблуні залежно від способу і строку обрізування. Наукові доповіді НУБіП. 2015. №6 (55).  Режим доступу: http://nd.nubip.edu.ua/2015_6/index.html

 2. Чаплоуцкий А. Н., Мельник А.В. Влияние сроков и способов обрезки на формирование листового аппарата различных сортов яблони / Известия Самарской ГСХА.  Самара.  2015.  Вып. 4.  С. 11-14.

 3. Чаплоуцкий А. Н., Мельниу А.В. Продуктивность насаждений и качество урожая яблони в зависимости  от способа и срока контурной обрезки / Вестник Донского ГАУ.  2015.  Вып. №2 (16).  Ч.1.  С. 118-125.

 4. Чаплоуцький А. М., Мельник О.В. Освітленість крони яблуні залежно від способу і строку обрізування / Збірник наукових праць УНУС.  2014.  Вип 86.  Ч. 1  С. 32-36.

 5. Чаплоуцький А. М., Мельник О.В. Параметри крони дерев яблуні залежно від способу та строку обрізування / Збірник наукових праць УНУС.  2016.  Вип 88.  Ч. 1  С. 218-224. 

 6. Борисенко В.В., Чаплоуцький А.М., Сорока Л.В. Вплив густоти посіву та ширини міжрядь на олійність різностиглих гібридів соняшника / Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 106  Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019.  С. 3-9.

 7. Чаплоуцький А.М., Борисено В.В. Фізико-хімічні показники плодів яблуні залежно від способу і строку обрізуавння / Наукові доповіді НУБІП, № 3(79). 2019. Режим доступу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/ article/ view/12718

 8. Чаплоуцький. А.М. Мельник О.В. Формування продуктивності насадженьяблуні залежно від способу і строку обрізування. Збірник наукових праць УНУС.  2019.  Вип 95.  Ч. 1  С. 199-206.  DOI:10.3195/2415-8240-2019-95-1-199-206. 

 Інші  видання

 9. Мельник О.В., Чаплоуцький А.М. Механізоване обрізування: новий підхід / Новини садівництва.  2011.  №4.  С. 8-10.

 10. Мельник О.В., Чаплоуцький А.М. Плодова стіна з механічним обрізуванням / Новини садівництва.  2012.  №2.  С. 13-17.

 11. Мельник О.В., Чаплоуцький А.М. Трансформація саду в плодову стіну / Новини садівництва.  2013.  №3.  С. 8-11.

 12. Чаплоуцький А.М. Плодова стіна груші / Новини садівництва.  2013.  №3.  С. 12.

 13. Чаплоуцький А.М., мельник О.В. Контурне обрізування: досвід запровадження / Новини садівництва.  2013.  №4.  С. 9-11.

 14. Чаплоуцький А.М., Мельник О.В. Нове в обрізуванні плодової стіни / Новини садівництва.  2014.  №1.  С. 12-13.

 15. Чаплоуцький А. М. Проріджування зав’язі за контурного обрізування / Новини садівництва.  2014.  №1.  С. 18.

 16. Чаплоуцький А. М., Мельник О.В. Ефективність ранньолітнього контурного обрізування яблуні / Новини садівництва.  2015.  №3.  С. 20-23.

 17. Мельник О.В., Чаплоуцький А.М., Кравцова Я.О. Модернізація плодової стіни / Новини садівництва.  2016.  №3.  с.27-31

 18. Мельник О.В., Чаплоуцький А.М., Кравцова Я.О. Нове в контурному обрізуванні / Новини садівництва.  2016.  №4.  с.12

 19. Чаплоуцький А.М. Механизированая обрезка  современный подход / Садоводство и виноградарство.  №2.  2017.  с. 54-55

 20. Чаплоуцький А.М., Кравцова Я.О. Ріжемо механічно / Садівництво по-українськи. 2017.  №3.  с. 94-96

 21. Чаплоуцький А.М. Механізоване обрізування насаджень яблуні / Пропозиція. 2018.  №3.  С. 194-197 

 Матеріали конференцій

 22. Чаплоуцький А. М., Мельник О.В.  Параметри крони яблуні залежно від способу і строку обрізування крони / Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених.  Умань, 2013.  С. 133.

 23. Чаплоуцький А. М., Мельник О.В. Продуктивність яблуні залежно від способу і строку обрізування крони / Матеріали тез Міжнародної науково-практичної конференції.  Мелітопіль,  2013.  С. 88.

 24. Чаплоуцький А. М., Мельник О.В.  Продуктивність насаджень і якість плодів яблуні залежно від способу і строку обрізування крони / Матеріали тез Міжнародної науково-практичної конференції.  Харків, 2013.  С. 158.

 25. Чаплоуцький А. М. Ростові показники яблуні залежно від способів і строків обрізування крони / Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених.  Умань, 2012.  С. 113.

 26. Чаплоуцький А. М. Щільність та хімічний склад плодів яблуні залежно від способу і строку обрізування крони / Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених.  Умань, 2016.  С. 66.

 27. Чаплоуцький А.М. Продуктивність насаджень яблуні залежно від способу і строку обрізування / А.М. Чаплоуцький/ Матеріали міжнародної інтернет-конференції «Інновації в садівництві» 22 березня 2018р.  Умань, 2018.  С.

 28. Чаплоуцький А. М., Шуляк А. С. Особливості механізованого обрізування інтенсивних насаджень яблуні / Матеріали першої Всеукраїнська студентська наукова інтернет-конференція “Інновації в садівництві” (Уманський НУС, 22 грудня 2017 року). Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1h3ps30CL471afG8jAUWHph2MxrwnCWpO/view?usp=drive_open

 29. Чаплоуцький А. М., Іщенко В. А. Параметри листкового аппарату яблуні сорту Голден Делішес залежно від способу і строку обрізування крони / Матеріали першої Всеукраїнська студентська наукова інтернет-конференція “Інновації в садівництві” (Уманський НУС, 22 грудня 2017 року). Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1igUKUENMSleaDI1px59zYPTblgoqbiY5/view?usp=drive_open

 30. Чаплоуцький А. М., Бутковський І. С. Продуктивність яблуні сорту Джонаголд залежно від строків та способів обрізування / Матеріали першої Всеукраїнська студентська наукова інтернет-конференція “Інновації в садівництві” (Уманський НУС, 22 грудня 2017 року). Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1InhU89qxHmq6AUICVRZUqQmJa3rXZgDd/view?usp=drive_open

31. Всеукраїнської конференції «Рубіновські читання» «Питома продуктивність насаджень яблуні залежно від способу і строку обрізування крони»