+38 (04744) 3-23-26
Меню

Майборода Володимир Павлович

Майборода Володимир Павлович Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Звання та нагороди: Відзначений стипендією Кабінету Міністрів України для молодих учених (2005, 2006 рр.), грамотою Управління АПР Черкаської ОДА, та подяками: Міністра аграрної політики України, Департаменту аграрної освіти, науки та дорадництва Мінагрополітики України, .
Посада: доцент
Контактний телефон: (04744)3-23-26
Email: vol.maiboroda.777@gmail.com

 

Народився 21 березня 1972 р. в с. Родниківка Уманського району Черкаської області.

Освіта: 
 • у 1994 р. - закінчив Уманський сільськогосподарський інститут за спеціальністю "Плодоовочівництво і виноградарство" зі спеціалізацією "Технологія зберігання та первинна переробка плодів та овочів" (довідка №65 від 21.03.1994 р.) та здобув кваліфікацію вчений агроном (диплом спеціаліста КД №002501 від 23.03.1994 р.);
 • у 2001 р. - закінчив аспірантуру зі спеціальності 06.01.07 - "Плодівництво";
 • у 2003 р. - захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему Підвищення продуктивності маточника вегетативно розмножуваних підщеп яблуні в умовах південної частини Правобережного Лісостепу України(диплом ДК №021275 від 10.12.2003 р.);
 • у 2007 році - присвоєно вчене звання доцента кафедри плодівництва і виноградарства (атестат 12ДЦ №018716 від 24.12.2007 р.);
 • 2012-2014 рр. - закінчив докторантуру зі спеціальності 06.01.07 - "Плодівництво" (свідоцтво ДС №01 від 15.12.2014 р.).
Підвищення кваліфікації:
 • 05-09.09.2005 р., 04-09.09.2006 р. - Подільський науково-дослідний центр Інституту садівництва, Українська державна помолого-ампелографічна інспекція. Тема: "Проходження підвищення кваліфікації за фахом агроном-апробатор плодових культур" (свідоцтво від 05.09.2005 р., свідоцтво №313 від 09.09.2006 р.);
 • 07-21.09.2006 р. - Поморський осередок сільськогосподарського дорадництва в Ґданську. Відділ у Старому Полі (Польща). Проект № 33/2006/А "Нові завдання перед сільськогосподарськими дорадчими службами Польщі і України: обмін досвідом" (свідоцтво Nr 16/R/2006).
 • 09-13.09.2007 р. - Державне підприємство "Артемівська дослідна станція розсадництва" Інституту садівництва УААН, Українська державна помолого-ампелографічна інспекція. Тема: "Проходження підвищення кваліфікації за фахом агроном-апробатор плодових культур" (свідоцтво №313 від 09.13.2007 р.);
 • 09.09-15.09.2007 р. - Державне підприємство "Артемівська дослідна станція розсадництва" Інституту садівництва УААН. Тема: "Вивчення передового виробничого досвіду крупномасштабного розсадницького підприємства".
 • 25-30.08.2008 р. - Інститут помології ім. Л.П.Симиренка ІС НААН України, Українська державна помолого-ампелографічна інспекція. Тема: "Проходження підвищення кваліфікації за фахом агроном-апробатор плодових культур" (свідоцтво №313 від 25-30.08.2008 р.);
 • 05-16.03.2012 р. - Національний університет біоресурсів і природокористування України. Тема: "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності" (свідоцтво 12СПК 858865 від 16.03.2012 р.).
 • 15-26.04.2013 р. - Інститут післядипломної освіти та дорадництва. Тема: "Теоретична, законознавча, економічна, екологічна, інформаційно-комунікаційна підготовка з основ сільськогосподарського дорадництва" (свідоцтво СПК 21 від 26.04.2013 р.);
 • 03-14.06.2013 р. - Національний університет біоресурсів і природокористування України. Тема: "Створення електронних навчальних курсів та методика їх використання у навчальному процесі" (свідоцтво 12СПК 880851 від 14.06.2013 р.).
 • Наукове стажування в Інституті садівництва НААН України за спеціальністю 06.01.07 – плодівництво (посвідчення №4 від 22.06.2018 р.) 
Професійна діяльність: 
 • 1990-1994 рр. - студент Уманського сільськогосподарського інституту.
 • 1994-1997 рр. - бригадир плодового розсадника ДП НДГ "Родниківка" Уманського району Черкаської області.
 • 1997-1998 рр. - старший лаборант кафедри плодівництва і виноградарства Уманської сільськогосподарської академії за госпдоговірною тематикою.
 • 1998-2001 рр. - навчання в аспірантурі кафедри плодівництва і виноградарства Уманської сільськогосподарської академії під науковим керівництвом доктора с.-г. наук, професора О.В. Мельника.
 • 2002-2006 рр. - асистент, старший викладач кафедри плодівництва і виноградарства Уманського державного аграрного університету.
 • З 2005 р. до теперішнього часу - секретар науково-практичного міжкафедрального фахового семінару "Плодівництво і виноградарство".
 • З 2006 р. до теперішнього часу - доцент кафедри плодівництва і виноградарства Уманського національного університету садівництва (викладав у різні роки навчальні дисципліни: спеціальність 202 "Захист і карантин рослин" - Плодівництво (перший рівень вищої освіти (бакалаврський)); спеціальність 203 "Садівництво та виноградарство - Розсадництво, Загальне плодівництво (перший рівень вищої освіти (бакалаврський)); Прогресивні технології у розсадництві, Дослідна справа у садівництві, овочівництві і виноградарстві, Методологія і основи наукових досліджень в плодівництві і виноградарстві (другий рівень вищої освіти (магістерський)); Сучасні технології розсадництва (третій рівень вищої освіти (освітньо-науковий)).
 • З 2007 р. - агроном-апробатор плодових культур та експерт-дорадник з питань садівництва та розсадництва.
 • З 2008 р. - провідний науковий співробітник кафедри плодівництва і виноградарства Уманського державного аграрного університету за госпдоговірною тематикою.
 • З 2008 р. - співробітник журналу "Новини садівництва".
 • 2012-2014 рр. - навчання в докторантурі кафедри плодівництва і виноградарства Уманського національного університету садівництва із науковим консультуванням доктором с.-г. наук, професором О.В. Мельника.
 • 2012-2016 рр. - голова науково-методичної комісії факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин.
 • З 2015 р. - адміністраторсайту та розділу кафедри у репозиторію Уманського НУС.
 • З 2016 р. - завідувач проблемної науково-дослідної лабораторії з плодового розсадництва.
 • З 2019 р. - гарант освітньо-професійної програми спеціальності 203 Садівництво та виноградарство другого рівня вищої освіти (магістерського).

Опублікував біля 80 наукових праць, співавтор двох патентів на корисну модель.

 • 1995, 1996, 2004, 2005, 2008-2009, 2015-2016, 2019 рр. - співвиконавець госпдоговірних тем по розсадництву (відповідальний виконавець, науковий співробітник, провідний науковий співробітник, керівник теми).

Накове керівництво:

 • Керівник підготовки аспірантів -  у 2020 році Полуніна О.В. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 06.01.07 - "Плодівництво".

Напрямок наукового дослідження: "Удосконалення технології вирощування садивного матеріалу для інтенсивних плодових насаджень".


Викладає навчальні дисципліни: 

* спеціальність 203 "Садівництво та виноградарство" (перший рівень вищої освіти (бакалаврський) ):

 1. Розсадництво
 2. Загальне плодівництво

 * спеціальність 203 "Садівництво та виноградарство" (другий рівень вищої освіти (магістерський) ):

 1. Дослідна справа у садівництві, овочівництві і виноградарстві (практична частина курсу)
 2. Методологія та організація наукових досліджень у галузі
 3. Біометрія і основи математичного моделювання
 4. Прогресивні технології у розсадництві

 * спеціальність 203 "Садівництво та виноградарство" (третій рівень вищої освіти (освітньо-науковий) ):

 1. Сучасні технології розсадництва

Профіль Google Scholar:  Volodymyr Maiboroda / V. Maiboroda / Maiboroda V. / Володимир Майборода / В. Майборода / Майборода В


Аналіз наукової та професійної активності 


Навчальні посібники:

1. Захист рослин. Терміни і поняття: навч. посібн. / Ж.П.Шевченко, І.І.Мостов’як, В.В.Заморський та ін.-Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2019, 408 с. 


Наукові публікації (44)

Патенти

 1.  Пат. u200705405 UA. Спосіб утримання субстрату в рядах маточника вегетативно розмножуваних підщеп / О. В. Мельник, UA, В. П. Майборода, UA, Л. І. Чередниченко, UA; заявник і патентовласник Уманський ДАУ. – №27943; заявл. 17.05.2007; опубл. 26.11.2007, Бюл. №19. – 4 с. 
 2. Пат. u200705406 UA. Спосіб отримання відсадків клонових підщеп яблуні без розгалужень стовбура / О. В. Мельник, UA, В. П. Майборода, UA, Л. І. Чередниченко, UA; заявник і патентовласник Уманський ДАУ. – №27944; заявл. 17.05.2007; опубл. 26.11.2007, Бюл. №19. – 4 с.

Фахові публікації

1. Полуніна О.В., Майборода  В. П. Двопровідникові саджанці в інтенсифікації виробництва плодів яблуні / Вісник Уманського НУС. 2017. №2. 11 с. URL : http://visnyk-unaus.udau.edu.ua/ua/arxv-nomerv/2017/2/dvoprovdnikov-sadzhancz-v-ntensifkacz-virobnicztva-plodv-yablun.html. Дата звернення до ресурсу : 08.11.2019.

2. Полуніна О. В., Майборода  В. П. Потовщення штамба і апікальний ріст двопровідникових саджанців яблуні сорту Флоріна залежно від висоти окулірування і способу створення двох провідників // Зб. наук. праць Уманського НУС. – Умань: 2018. Вип. 93. Ч. 1: Сільськогосподарські науки. – С. 176–184. DOI: http://dx.doi.org/10.31395/2415-8240-2018-93-1-176-184 . Дата звернення до ресурсу : 08.11.2019.

3. Полуніна О. В., Майборода  В. П., Селезньов А. Є. Оцінка методів визначення площі листя саджанців яблуні / Вісник Уманського НУС. 2018. №2. С. 80–82. DOI: http://dx.doi.org/10.31395/2310-0478-2018-21-83-87 (0,14 у.а.а.). Дата звернення до ресурсу : 08.11.2019.

4. Полуніна О. В., Майборода В. П. Продуктивність та економічна оцінка вирощування двопровідникових саджанців яблуні залежно від висоти окулірування і способу створення двох провідників. Наукові доповіді НУБіП України. Секція «Агрономія». №2 (78). Київ. 2019. 12 с. https://doi.org/10.31548/dopovidi2019.02.006 (ISSN 2223-1609). Дата звернення до ресурсу : 08.11.2019.

5. Полунина А. В., Майборода  В. П. Утолщение штамба и апикальный рост двупроводниковых саженцев яблони сорта Флорина в зависимости от плотности размещения и способа создания двух проводников. Știința agricolă. Випуск 2. С. 64–69. Доступно за адресою: <https://www.sa.uasm.md/index.php/sa/article/view/616 >. Дата надходження: 18 червня 2019. (Періодичне видання входить до наукометричних баз – DOAJ, INDEX COPERNICUS, Directory of Research Journals Indexing, Instrumentul Bibliometric Național, eLIBRARY.RU, AGRIS (International Information System for the Agricultural Science and Technology), INFOBASE INDEX, Electronic Journals Library, Journal Factor, IRAS (Institutional Repository in Agricultural Sciences). 


Методичні матеріали (12)


 Запрошую до цитування в