+38 (04744) 3-23-26
Меню
Остання редакція: 25 березня 2016

Плодівництво

Роль і значення дисципліни у підготовці фахівців

Вивчення дисципліни “Плодівництво” посідає чільне місце у формуванні спеціаліста–плодоовочевода, бо плоди і ягоди є важливим продуктом харчування і сировиною для переробної промисловості, а плодівництво є високорентабельною галуззю сільськогосподарстького виробництва.

Плодівництво – одна з профілюючих дисциплін на факультетах плодоовочівництва, формує у майбутніх фахівців знання і навички з технології виробництва продукції плодових і ягідних культур, яка є основою харчування населення та сировиною для переробних підприємств.

Завдання дисципліни 

У результаті опанування курсу “Плодівництво” майбутній спеціаліст повинен знати загальнотеоретичні і загальнобіологічні основи плодівництва, теоретичні і практичні основи технології вирощування плодів і ягід, а також садивного матеріалу плодових і ягідних культур. Спеціаліст повинен уміти раціонально організовувати галузь плодівництва високоефективно застосовувати технологічні прийоми вирощуваня урожаю.

Програма навчання

Вивчення дисципліни «Плодівництво» ведеться згідно навчальної програми у вигляді аудиторних занять (лекції, лабораторні та семінарські заняття), самостійної роботи (розрахункове завдання, два гербарії, реферат), ознайомчих екскурсій та навчальної практики.

Згідно з “Переліком чинних програм та забезпеченістю ними навчальних дисциплін із спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців
у аграрних ВНЗ ІІ-ІУ рівнів акредитації за напрямами” (К.: Аграрна освіта, 2004), а також рекомендаціями навчально-методичної комісії науково-педагогічних працівників із “Агрономії, технології зберігання і переробки продукції” на вивчення навчальної дисципліни відведено 243 год., з яких 124 год. аудиторні.

На третьому курсі передбачене вивчення біологічних основ плодівництва, сучасних технологій вирощування садивного матеріалу плодових і ягідних рослин, основ проектування і закладання саду і ягідника та основних елементів догляду за молодими і плодоносними насадженнями.

Поточний і підсумковий контроль знань та умінь здійснюються шляхом виконання індивідуальних завдань і лабораторно-практичних робіт, проведення семінарів, модульно-рейтингового оцінювання знань за змістовими модулями та проведення підсумкової атестації у формі іспиту (екзамен).

Міждисциплінарні зв'язки

Внаслідок вивчення дисципліни спеціаліст-плодоовочівник повинен теоретично і практично володіти сучасними технологіями і уміти організовувати виробництво продукції плодівництва. Для досягнення цієї мети необхідне засвоєння цілого ряду дисциплін: ботаніки, фізіології і біохімії рослин, сільськогосподарської метеорології, землеробства, агрохімії, ґрунтознавства, інтегрованого захисту рослин, сільськогосподарської меліорації, механізації сільськогосподарського виробництва, зберігання і переробки сільськогосподарської продукції, товарознавства, економіки і організації сільськогосподарського виробництва тощо.

Типова програма

Останні новини

Практичне заняття з плодівництва у господарстві ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Октан»Читати повністю

Практичне заняття з плодівництва у господарстві ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Октан»

13 червня 2019 року студенти ІІІ курсу факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин Уманського національного університету садівництва в рамках програми вивчення навчальної дисципліни «Загальне плодівництво» відвідали промисловий сад підприємства ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Октан». Віднедавна господарство винаймає землі в околицях села Кочержинці Уманського району Черкаської області для вирощування плодів яблуні та горіха на площі 108 га.

Читати повністю

На практичному занятті з дисципліни «Сучасні технології в садівництві та виноградарстві» в яблуневому саду голландського типу студенти Уманського НУС розгортали градозахисну сіткуЧитати повністю

На практичному занятті з дисципліни «Сучасні технології в садівництві та виноградарстві» в яблуневому саду голландського типу студенти Уманського НУС розгортали градозахисну сітку

З метою навчання студентів магістрів факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин Уманського НУС викладачем кафедри плодівництва і виноградарства Юрієм Мельником було проведено детальний інструктаж, щодо особливостей розгортання градозахисної сітки. Після інструктажу студентами було виконано всі необхідні операції.

Читати повністю

На практичному занятті з плодівництва виготовлено і встановлено вулики для осмій в інтенсивному саду Уманського НУСЧитати повністю

На практичному занятті з плодівництва виготовлено і встановлено вулики для осмій в інтенсивному саду Уманського НУС

За ініціативи професора Олександра Мельника, та під керівництвом ст. викладача Андрія Чаплоуцького, студентами 21-кс групи на практичному занятті з вивчення особливостей покращення технологічного процесу запилення плодових насаджень, було виготовлено перші «домівки» для осмій. Матеріалом для чого використано стебла очерету звичайного (Phragmites australis). Саме в них самки відкладатимуть яйця та вирощуватимуть потомство, яке вже в наступному сезоні буде сприяти запиленню насадження яблуні збільшуючи їх урожайність.

Читати повністю

Підведення пісумків ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади студентів  зі спеціальності «Садівництво та виноградарство»Читати повністю

Підведення пісумків ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади студентів зі спеціальності «Садівництво та виноградарство»

17–18 квітня 2019 р. відбувся ІІ етап Всеукраїнської олімпіади студентів зі спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» серед студентів аграрних ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації. За результатами загального заліку перше місце посів Валерій Скрипніченко (Уманський національний університет садівництва), друге місце розділили Олексій Кононенко (Національний університет біоресурсів і природокористування України) та Іван Трушев (Уманський національний університет садівництва), а трете місце здобули Дар’я Терещенко (Національний університет біоресурсів і природокористування України) та Анна Шаповал (Таврійський державний агротехнологічний університет).

Читати повністю

Всі новини