Меню

Засідання міжкафедрального наукового семінару "Плодоовочівництво і виноградарство"

Початок: 14:00, 18 травня

ОГОЛОШЕННЯ

18 травня 2016 р.                                                                                                       о 14 00 год.   

У навчальному корпусі №2 Уманського НУС
(ауд. 142)

ВІДБУДЕТЬСЯ ЗАСІДАННЯ ФАХОВОГО МІЖКАФЕДРАЛЬНОГО НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ
"ПЛОДООВОЧІВНИЦТВО І ВИНОГРАДАРСТВО"

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Попередній розгляд дисертаційної роботи ЧАПЛОУЦЬКОГО Андрія Миколайовича на тему:
«Продуктивність яблуні залежно від способу і строку обрізування крони в умовах Правобережного Лісостепу України»
на здобуття наукового ступеня кандидата сількськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.07 – плодівництво.

Роботу виконано в Уманському національному університеті садівництва України

Науковий керівник: доктор сількськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України 
Мельник Олександр Васильович.

 

 Запрошуються члени семінару, науково-педагогічні працівники, аспіранти, магістранти та всі бажаючі