Меню

Навчальний процес

Навчальний процес на постійній основі здійснюють два професори, доктори с.-г. наук; чотири доценти, кандидати с.-г. наук; два старших викладачі, кандидати с.-г. наук; один викладач; два методисти-лаборанти.

На кафедрі викладається 15 навчальних дисциплін, що входять до переліку компонент освітньо-професійної програми ОП 203 "Садівництво та виноградарство" для початкового (короткого циклу - молодший бакалавр), першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти.

Заняття ведуться у формі лекцій, лабораторних, практичних і семінарських занять (розклад занять).

Забезпечується можливість використання студентами в навчальній роботі електроних ресурсів, зокрема системи дистанційної освіти  Moodle та Репозитарію університету.

Здобуті теоретичні знання закріплюються на практиці - навчальній (в університетських розсаднику, садах за 5-15 хв переходу), виробничій (у передових садівничих господарствах).