Меню

Наукові школи

З часу свого заснування Уманський національний університет садівництва – один з найстаріших вищих аграрних навчальних закладів України – підготував майже 30 тисяч фахівців для аграрного сектору. Серед них 24 академіки, понад 700 докторів, професорів і більше двох тисяч кандидатів наук. У сфері плодівництва і виноградарства та суміжних наукових спеціальностей в університеті працювали всесвітньо відомі вчені, які своїм вагомим внеском і науковими здобутками заклали підвалини "уманської садівничої школи" – С.Х. Дука, І.І. Корабльов, В.В. Пашкевич, В.Ф. Пересипкін, Л.М. Ро та інші.

Вперше в країні в Уманському НУС сформувалися відомі наукові школи: з біології та технологій вирощування плодових культур (професор П.Г. Шитт), плодового розсадництва (професор В.Л. Симиренко), живлення плодових рослин і систем утримання ґрунту в садах (професор С.С. Рубін), технології зберігання і переробки плодів (доцент І.І. Корабльов) та інші.

Вагомий внесок у розвиток "уманської садівничої школи" зробили академік В.В. Юрчишин, професори М.Ф. Любочка, М.М. Грюнер, С.Г. Власюк, А.О. Грицаєнко, Г.К. Карпенчук, А.О. Красноштан, А.К. Ольховська, В.Ф. Мойсейченко, Є.В. Просянніков, В.В. Скрипник; доценти І.Т. Авдєєв, О.С. Андрієнко, Г.В. Бабенко, А.О. Бондаренко, А.М. Десятов, І.Ф. Краснощок, І.П. Лагойда, Л.С. Обіход, Н.Є. Попова, С.П. Романщак, В.І. Суша, старші викладачі В.О. Ніколаєвський, Б.С. Трохименко та інші.

Наукову цінність в університеті має "Національне надбання "Унікальна дослідна агроекосистема яблуневого саду УНУС", яка налічує понад 75 років.

Нині в університеті діють наукові школи відомих учених, інтелектуальний потенціал яких здобув міжнародне визнання:

  • заснована академіком П.Г. Шиттом наукова школа з біології та технології вирощування плодових культур продовжується докторами с.-г. наук, професорами А.Ф. Балабаком, В.В. Заморським, О.В. Мельником;
  • заснована доктором с.-г. наук, професором С.С. Рубіним наукова школа з удосконалення обробітку ґрунту в плодових садах продовжується докторами с.-г. наук, професорами А.П. Бутило та П.Г. Копитком;
  • заснована доцентом І.І. Корабльовим наукова школа з технології зберігання і переробки плодів продовжується під керівництвом доктора с.-г. наук, професора В.М. Найченка і його послідовників, докторів с.-г. наук, професорів Н.М. Осокіної, А.Ю. Токар і О.В. Мельника

Сучасні наукові дослідження

Наукову діяльність в університеті розгорнуто на базі навчально-науково-виробничого відділу з дослідним садом, у т.ч. голландського типу, плодорозсадником, фруктосховищем–холодильником, експериментальними цехами для переробки плодів, теплиць та оранжереї. Тут щорічно підвищують кваліфікацію керівники та спеціалісти агропромислового комплексу Черкаської та інших областей в осінньо-зимовий період.

В університеті активно діють наукові програми з оцінки перспективних сортів на слаборослих підщепах та розробки елементів садівничих технологій – з утримання ґрунту, удобрення, зрошення садів, захисту від хвороб і шкідників, розпочата програма з удосконалення практичної підготовки фахівців-плодоводів тощо. Саме фахівцям кафедри плодівництва і виноградарства (О.В. Мельник) свого часу було доручено науковий супровід розгорнутої «Укрсадвинпромом» апробації так званих голландських садів в ґрунтово-кліматичних умовах України.

Наразі садівничі наукові школи університету розвивають також професор Ю.П. Яновський, доценти Г.С. Гайдай, З.В. Геркіял, Л.І. Дончук, Ф.О. Заплічко, Ю.В. Коларьков, В.П. Майборода, В.В. Манзій, П.А. Головатий, Р.В. Яковенко, О.Є. Недвига, М.В. Шемякін, кандидати с.-г. наук Р.М. Буцик, Л.М. Слободяник та інші.

В Уманському НУС діють проблемні лабораторії з плодового розсадництва (науковий керівник проф. О.В. Мельник), оптимізації родючості ґрунту в садах (проф. П.Г. Копитко) і галузева – з біотехнології (В.М. Майборода). Тут магістранти й дипломники разом з аспірантами проводять експерименти з сучасними насадженнями плодових та ягідних рослин, аналізуючи отримані результати у комп'ютерних класах університету, зокрема кафедри плодівництва і виноградарства.

УНУС зробив вагомий внесок у справу підготовки національних науково-педагогічних кадрів. Більшість викладачів, які свого часу закінчили аспірантуру чи докторантуру в університеті, плідно працюють в багатьох наукових установах і вищих навчальних закладах України. Випускники університету – у мережі Інституту садівництва й інших споріднених закладів НААН України: директорами інститутів і дослідних станцій – М.В. Андрієнко, В.М. Яропуд, В.П. Ріпамельник, А.О. Мухарський, науковими співробітниками – М.Ф. Кучер, О.Ю. Бородай, М.Ф. Лисак та багато інших. Випускники Уманського НУС плідно працюють у сфері плодівництва і в університетах інших країн – Є.В. Просянніков у Росії, П.А. Зідлик у Польщі.

Видатними є досягнення випускників Уманського НУС у створенні нових сортів плодових і ягідних культур. Працюючи в мережі Інститутів садівництва УААН, вони стали авторами і співавторами 14 з 18 занесених до національного Реєстру сортів аґрусу (З.Я. Шестопал, В.П. Копань, П.З. Шеренговий), 7 з 11 сортів порічок (З.А. Шестопал та Г.С. Шестопал, В.П. Копань і К.М. Копань) і 21 з 33 сортів чорної смородини (В.П. Копань і К.М. Копань, З.А. Шестопал та Г.С. Шестопал, П.З. Шеренговий, М.М. Горьовий), 17 з 58 сортів яблуні (С.Х. Дука, В.П. Копань і К.М. Копань, А.Е. Берендей, Л.Я. Ро, М.Н. Ніконенко), 18 з 54 сортів груші (А.І. Шепельський, В.П. Копань і К.М. Копань, Ф.О. Заплічко, В.І. Сайко, А.О. Кучер), 9 з 28 сортів суниць (В.П. Копань і К.М. Копань), 7 з 33 сортів черешні (М.Т. Оратовський, С.Х. Дука, В.П. Ласкавий), 3 з 13 – малини (В.П. Копань і К.М. Копань), одного з трьох сортів вишні (В.Ф. Ласкавий), одного з восьми – аличі (В.В. Павлюк), 14 з 15 сортів кизилу (С.В. Клименко), чотири з чотирьох зареєстрованих сортів хеномелесу (О.М. Недвига) та інші.

Вагомими є досягнення науковців університету з сортовивчення кісточкових культур (С.Г. Власюк), у плодовому розсадництві (О.В. Мельник, В.П. Майборода, Чередниченко Л.І., Леус В.В., Шарапанюк О.С., Полуніна О.В.), з розробки елементів технологій плодового саду і ягідника (І.П. Коломієць, А.П. Бутило, П.Г. Копитко, А.О. Красноштан, О.С. Андрієнко,  Г.К. Карпенчук,  А.О. Грицаєнко, Л.С. Обіход,  В.В. Заморський, О.В. Мельник, В.О. Осадчий, В.С. Цирта, М.О. Бублик, І.К. Омельченко, В.С. Марковський, С.О. Васюта, О.А. Кіщак, Яковенко Р.В., Чаплоуцький А.М., Буцик Р.М., О.М. Шестопаль, З.І. Шестопаль та інші), економіки садівництва (В.В. Юрчишин, О.М. Шестопаль) та інші.

Зокрема, під керівництвом професора А.Ф. Балабака вдосконалено елементи технологій вирощування саджанців плодових і малопоширених рослин із зелених і здерев’янілих живців – яблуні (О.А. Опалко), жимолості їстівної (Л.Г. Варлащенко), глоду (Ю.А. Кокоба), дерену (О.А. Балабак), порічки (Т.В. Мамчур), калини (О.П. Тисячний), актинідії (С.А. Коваль), бузини чорної (І.В. Козаченко) та інші. Кафедрами інженерно-технологічного факультету вдосконалено елементи технології зберігання плодів сливи, черешні, вишні і чорної смородини (В.М. Найченко), чорної смородини (Н.М. Осокіна, О.П. Герасимчук), аґрусу (А.Ю. Токар), суниці (І.Л. Заморська), вишні (О.В. Василишина) та інших плодових культур.

В теперішній час за планом наукової роботи, докторантської й аспірантської підготовки кафедрою плодівництва і виноградарства розробляються елементи сучасних технологій для плодових насаджень та плодових розсадників. Згідно затвердженої програми, досліджуються нові способи вирощування високоякісного садивного матеріалу плодових, ягідних і малопоширених культур (О.В. Мельник, В.П. Майборода), у т.ч. для інтенсивних плодових насаджень (В.П. Майборода), оцінюється продуктивність відсадкового маточника підщеп яблуні залежно від субстрату й обробки регулятором росту (О.С. Шарапанюк).

Вдосконалюється сортимент насаджень плодових і ягідних культур (В.В. Заморський), зокрема для інтенсивних насаджень яблуні (Л.М. Слободяник). Створюється база для підбору високопродуктивного сортименту плодових культур, адаптованих до умов України, на основі клонової селекції (В.П. Майборода, Л.М. Слободяник), а також винограду (В.В. Манзій).

Вдосконалюються конструкції плодових насаджень (В.В. Заморський, П.А. Головатий), зокрема з прогресивним формуванням крони «бі-баум» (В.П. Майборода), оцінюються способи та строки обрізування крон, зокрема контурного, в інтенсивному яблуневому саду (А.М. Чаплоуцький), у т.ч. під градозахисною сіткою за різних систем удобрення й утримання ґрунту в міжрядді та пристовбуровій смузі (М.М. Терещенко) і за оптимізації мінерального живлення в садозміні (Р.В. Яковенко).

Вдосконалюються технології вирощування суниць у відкритому і захищеному ґрунті (В.В. Заморський, Р.М. Буцик, С.В. Токарчук), а також винограду, залежно від передсадивного застосування адсорбенту вологи (В.В. Манзій).

На кафедрі плодівництва і виноградарства вдосконалюються технології зберігання плодів, садивного матеріалу і квітів обробкою інгібітором етилену (О.В. Мельник), зокрема кісточкових культур (В.В. Пиркало), яблук ранньозимових (Л.М. Худік) та пізньозимових сортів (Л.М. Ременюк), а також післязбиральна термообробка продукції (Л.В. Вихватнюк). Інноваційні елементи технології зберігання плодів груші розробляють наукові співробітники О.О. Дрозд та І.О. Мельник (госпдоговірна тематика).

З метою координації досліджень створено міжкафедральну проблемно-пошукову групу «Післязбиральна обробка плодів інгібітором етилену», серед результатів діяльності якої – рейтингова публікація в науковому журналу «Journal of horticultural research».

Докторські і кандидатські дисертації зі спеціальностей "Плодівництво" та "Первинна обробка продуктів рослинництва" захищаються у спеціалізованій раді Д 74.844.01, яка в Уманському НУС діє більше 15 років.

У сфері плодівництва університет підтримує розгалужену систему наукового співробітництва з провідними вищими навчальними закладами і науковими установами країн дальнього та ближнього зарубіжжя: Варшавським університетом наук про життя (Польща), Інститутом плодоовочівництва Польщі, великими садівничими фірмами: "Маццоні" (Італія), «Лоддер» (Німеччина), "Райн Інтернешнл" (Голландія) «Каролюс» (Бельгія), «Стрийно сад» (Польща) й багатьма іншими. Завдяки цьому та сприянні адміністрації університету аспіранти кафедри плодівництва і виноградарства О.С. Шарапанюк та Л.М. Худік пройшли наукове стажування у Вроцлавському природничому університеті Польщі.

Здійснюються спільні програми з Інститутом помології НААН України та установами Інституту садівництва НААН – Подільською дослідною станцією садівництва й Артемівською дослідною станцією розсадництва. Організовуються виїзні семінари в кращі садівничі господарства України та за кордон, зокрема в Австрію, Бельгію, Голландію, Іспанію, Італію, Німеччину, Польщу, Росію, Угорщину, Францію та інші країни. Завдяки міжнародним проектам Уманського НУС, вітчизняні садівники чи не вперше познайомилися з практичними аспектами сучасного садівництва.

Узагальнення досягнень вітчизняної та зарубіжної науки, ведення унікальних дослідів, розробка і впровадження у виробництво елементів високопродуктивних, екологічно безпечних технологій одержання високоякісної, конкурентоздатної продукції садівництва є одним з провідних напрямів наукової діяльності Уманського національного університету садівництва.

Секрет успіху уманської школи наукового садівництва ще й у тому, що безпосередню участь у веденні досліджень беруть аспіранти, магістранти і студенти-дипломники кафедри плодівництва і виноградарства та суміжних кафедр, що виконують дослідження з проблематики сучасного садівництва. Вони беруть участь у плануванні і закладанні дослідних насаджень, а також, у міру можливостей, забезпечують дотримання агротехніки ведення насаджень.

Дослідження садівників – науковців УНУС – це постійно діюча школа передового досвіду в садівництві світового рівня. Будучи складовою навчального процесу, вона служить науковою базою підготовки висококваліфікованих агрономів-садівників, а отже – поступального розвитку необхідної суспільству галузі.

О.В. Мельникзавідувач кафедри плодівництва і виноградарства

Джерело

Останні новини

Сьома Всеукраїнська наукова студентська Інтернет-конференція "Інновації в садівництві"Читати повністю

Сьома Всеукраїнська наукова студентська Інтернет-конференція "Інновації в садівництві"

23 листопада 2023 року проведено Сьому Всеукраїнську студентську наукову інтернет-конференція “Інновації в садівництві”

Читати повністю

День виноградаря, винороба та садівника УкраїниЧитати повністю

День виноградаря, винороба та садівника України

У неділю, 12 листопада Україна відзначає особливо смачне та п’янке свято — День виноградаря, винороба та садівника України.

Читати повністю

ВІТАЄМО З ПРИСВОЄННЯМ ВЧЕНОГО ЗВАНЯ ПРОФЕСОРА  Читати повністю

ВІТАЄМО З ПРИСВОЄННЯМ ВЧЕНОГО ЗВАНЯ ПРОФЕСОРА

Колектив кафедри плодівництва та виноградарства вітає Романа Володимировича Яковенка з присвоєнням вченого звання професора та з отриманням відповідного атестата!

Читати повністю

Участь викладачів кафедри у науково-практичній конференціїЧитати повністю

Участь викладачів кафедри у науково-практичній конференції

26 жовтня співробітники кафедри плодівництва і виноградарства відвідали на Вінничині IX Міжнародну благодійну науково-практичну конференцію «Успішне садівництво, овочівництво й переробка: технології та інновації. Вчимося перемагати!»,

Читати повністю

Всі новини