Меню
Остання редакція: 28 листопада 2019

Вийшов з друку збірник матеріалів міжнародної наукової Інтернет-конференції "Інновації в садівництві"

Вийшов з друку збірник матеріалів міжнародної наукової Інтернет-конференції "Інновації в садівництві" проведеної кафедрою плодівництва і виноградарства Уманського НУС 10 березня 2017 року.

Матеріали міжнародної наукової Інтернет-конференції "Інновації в садівництві" 10 березня 2017 року – / Умань : Видавець "Сочінський М. М.", 2017. – 60 с.

ISBN 978-966-304-204-6

УДК 634

ББК 42.3
М34

 Збірник містить доповіді науковців Уманського НУС, Львівського НАУ, Житомирського НАУ, Ужгородського НУ, Миколаївського НАУ, Одеського ДАУ (Україна) та Науково-практичного інституту садівництва, виноградарства і харчових технологій (м. Кишинів, Республіка Молдова), які було презентовані в секціях "Селекція, сортовичення та сортознавство", "Розсадництво", "Агротехніка, агрохімія, зрошення, захист рослин", "Післязбиральна доробка, зберігання та переробка", "Економіка, маркетинг, логістика" на Міжнародній науковій Інтернет-конференції "Інновації в садівництві", що відбулася 10 березня 2017 року в Уманському національному університеті садівництва.

Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів та фахівців, які займаються питаннями розвитку садівничої та суміжних галузей.

Збірник передано до Наукової бібліотеки Уманського НУС, а також до провідних бібліотек України.


З доповідями можна також ознайомитися та обговорити на сайті "Конференція On-Line (Кафедра плодівництва і виноградарства)". 
Режим доступу до ресурсу:: http://sad.udau.edu.ua.