Меню
Остання редакція: 09 травня 2023

Попередній захист дисертаційної роботи

Згідно рішення Вченої ради Уманського національного університету садівництва (протокол № 5 від « 7 » квітня 2023 року) на кафедрі плодівництва і виноградарства 4 травня було проведено публічну презентацію наукових результатів дисертації аспіранта Чецького Богдана Олександровича на тему «Господарсько-біологічна оцінка яблуні в умовах Правобережного Лісостепу України», науковий керівник - доктор с.-г. наук, професор Заморський Володимир Васильович, за результатом якої було підготовлено висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 203 «Садівництво та виноградарство».

Засідання кафедри відбулося за участі 18 фахівців з садівництва, з яких 6 є докторами наук. Здобувач доповів про свої дослідження, представив детальну презентацію. Після доповіді присутніми було задано питання, які охоплювали сферу діяльності Чецького Богдана Олександровича На засіданні виступили рецензенти роботи канд. с.-г. наук, доценти Андрій Чаплоуцький та Роман Буцик, які відмітили позитивні сторони роботи та вказали на недоліки. Розширене засідання кафедри зробило висновок, що за своїм фаховим спрямуванням, науковою новизною і практичною значущістю дисертація Чецького Богдана Олександровича відповідає спеціальності 203 Садівництво та виноградарство, галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, а здобувачем повністю виконано освітню і наукову складову підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти і ним накопичено теоретичні знання, уміння, навички та компетентності, достатні для розв’язання комплексних проблем у царині професійної та дослідницько-інноваційної, науково-педагогічної діяльності.