Меню
Остання редакція: 28 листопада 2019

Практичне заняття з дефоліації на саджанцях у плодовому розсаднику УНУС

Особливості проведення дефоліації в плодовому розсаднику 13 жовтня 2016 року на практичному занятті з навчальної дисципліни "Прогресивні технології в розсадництві" розбирали студенти-магістранти 61-пм групи.


Опаданню листя на плодових саджанцях передують процеси старіння, під час яких проходять зміни на гормональному рівні і перенесення речовин, що містяться в листках, у пагони – відбувається опадання листя (листопад) і визрівання деревини. В зв'язку з тим, що у саджанців активна вегетація може тривати занадто довго, запізнє визрівання саджанців ускладнює технологічний процес їх викопування і посилює ризики у їх зберіганні.

На визрівання рослин у оптимальні для кожного типу садивного матеріалу строки розсадниковод може (і покликаний) впливати скеровуючи ці процеси доступними способами. На практичному занятті доцент кафедри плодівництва та виноградарства Майборода В. П. нагадав студентам один із таких способів – проведення дефоліації.


Дефоліація - видалення листя з рослин шляхом обробки їх хімічним препаратами (дефоліантами) або ж за допомогою механізмів чи вручну з метою прискорення їх визрівання, оптимізації процесу викопування і зберігання саджанців.


У плодовому розсаднику навчально-наукового виробничого відділу УНУС студенти 61-пм групи мали можливість визначити стан рослин в плані їх підготовки до листопаду. Органолептично зафіксували силу відриву листка у клонових підщеп і саджанців різних господарсько-виробничих груп плодових рослин. Нами було встановлено, що на рослинах, що продовжують вегетацію (ще не було сформовано верхівкової бруньки) черешок листка тримається міцно, відрив листка потребує зусилля і наносить рану у вигляді задирів кори біля бруньки, що вказувало на потребу даного типу рослин у проведенні попередньої дефоліації в оптимальні строки.

Крім того, на практичному занятті ми переконалися, що у листках рослин, які закінчили ріст, процеси старіння на час обприскування дефоліантом є прогресуючими, тому вони опадають швидше і інтенсивніше, ніж у рослин в яких вегетація і процеси старіння листя уповільнене.

Породи і сорти дерев по різному реагують на хімічні дефоліанти.

Під час практичного заняття студенти ставили запитання та отримували відповіді, тому практичне заняття було досить змістовним, конкретним, цікавим і корисним.


Вікторія Майданюк, студент-магістрант 61 пм групи
Фото автора