+38 (04744) 3-23-26
Меню
Остання редакція: 06 листопада 2021

Вітаємо Людмилу Миколаївну Худік із присудженням наукового ступеня кандидата технічних наук та отриманням диплома!

Рішенням спеціалізованої
вченої ради Д 26.058.07 
у Національному університеті харчових технологій
за результатами публічного захисту 28 квітня 2021 року

присуджено науковий ступінь кандидата наук 
зі спеціальності
05.18.13 – технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів 
(технічні науки)

викладачу кафедри
технологій харчових продуктів 
Худік Людмилу Миколаївну

(Наказ Міністерства освіти і науки України
№1017 від 27.09.2021 р.).

Роботу виконано на кафедрі плодівництва і виноградарства Уманського НУС

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук,
професор кафедри плрдівництва і виноградарства Мельник Олександр Васильович