+38 (04744) 3-23-26
Меню
Остання редакція: 05 липня 2021

Вітаємо Мулєнок Яну Олександрівну із присудженням наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.07 - плодівництво!

Рішенням спеціалізованої вченої
ради Д 74.844.01 Уманського національного університету садівництва

присуджено науковий ступінь кандидата наук зі спеціальності 06.01.07 «Плодівництво» 
(сільськогосподарські науки)

випускниці аспірантури кафедри плодівництва і виноградарства Уманського НУС, викладачу кафедри плодівництва і виноградарства, 
а нині асистентці кафедри плодоовочівництва та зберігання Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва, 

Мулєнок Яні Олександрівні

(Наказ Міністерства освіти і науки України
№735 від 29.06.2021 р.).

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Мельник Олександр Васильович