Меню
Остання редакція: 06 серпня 2023

Вітання з нагоди присудження ступеня доктора філософії

4 липня 2023 року в Уманському національному університеті садівництва на засіданні спеціалізованої вченої ради відбувся черговий успішний захист дисертації на здобуття  ступеня доктора філософії в галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 203 Садівництво та виноградарство

На розгляд спеціалізованої вченої ради була представлена дисертація здобувача ступеня доктора філософії ЧЕЦЬКОГО Богдана Олександровича на тему «Господарсько-біологічна оцінка яблуні в умовах Правобережного Лісостепу України». Дисертаційне дослідження виконувалось під керівництвом доктора сільськогосподарських наук, професора ЗАМОРСЬКОГО Володимира Васильовича.

Склад спеціалізованої вченої ради:
Голова ради:ЯКОВЕНКО Роман Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, доцент, професор кафедри плодівництва і виноградарства, Уманський національний університет садівництва
Рецезенти:
  • ЧАПЛОУЦЬКИЙ Андрій Миколайович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри плодівництва і виноградарства, Уманський національний університет садівництва
  • БУЦИК Роман Миколайович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри плодівництва і виноградарства, Уманський національний університет садівництва
Офіційні опоненти:
  • КІЩАК Олена Анатоліївна, доктор сільськогосподарських наук, с. н. с., член-кореспондент НААН, завідувач селекційно-технологічним відділом, Інститут садівництва НААН України
  • ПЕЛЕХАТИЙ Вадим Миколайович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри технологій у рослинництві, Поліський національний університет
 Члени спеціалізованої вченої ради одностайно проголосували за присудження  ЧЕЦЬКОМУ Богдану Олександровичу ступеня доктора філософії з галузі знань  20 Аграрні науки та продовольство  за спеціальністю  203 Садівництво та виноградарство 
Щиро вітаємо ЧЕЦЬКОГО Богдана Олександровича з важливим науковим досягненням і зичимо подальших професійних та наукових здобутків!