+38 (04744) 3-23-26
Меню

Карпенчук Григорій Костянтинович

Карпенчук Григорій Костянтинович Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Звання та нагороди: Заслужений працівник вищої школи України
Посада: Займав посади проректора з наукової роботи, завідувача та професора кафедри плодівництва і виноградарства, редактора журналу "Новини садівництва"

 

(12.06.1928 р. - )

Народився 12 червня 1928 р. в селі Лука-Мовчанська Жмеринського  району на Вінничині.                                                                

Освіта: Вища. Закінчив плодоовочевий факультет Уманського сільськогосподарського інституту (1949–1954 рр.).

Професійна діяльність:

Працюючи у 1959–64 рр. деканом факультету заочного навчання, під керівництвом С.С.Рубіна захистив кандидатську дисертацію з удобрення яблуні. Був проректором з наукової роботи.

В 1967 р. присвоєне вчене звання доцента.

У1976–92 рр. – завідувач кафедри плодівництва і виноградарства.

Г.К. Карпенчук багато працював над покращенням навчальної, наукової, методичної і виховної робіт, створенням матеріально технічної бази кафедри.

Розвинув дослідження з інтенсивного садівництва, організував наукову лабораторію з удобрення садів, розширив міжнародне, співробітництво із спорідненою кафедрою Польщі.

Був співзасновником і першим редактором журналу "Новини садівництва".

У 1984 р. - вийшла з друку праця Карпенчука Г.К. – "Частное плодоводство".

1984 р. - присвоєне почесне звання Заслуженого працівника вищої школи України,

1986 р. - присвоєне звання професора.

Григорій Костянтинович – визначний вчений-садівник, педагог, автор 120 наукових праць, зробив вагомий внесок у садівничу науку і практику.

Г. К. Карпенчук презентує видання першого номера науково-практичного журналу «Новини садівництва»


Підручники, посібники:

  • Спеціальне садівництво. Яблуня [Текст] : учбовий посібник для студентів по спец. 1503. Ч. I / Г. К. Карпенчук. - К. : Українська с.-г. академія, 1982. - 74 с.
  • Частное плодоводство [Текст] : учебное пособие для студ. с.-х. вузов по спец. "Плодоводство и виноградарство" / Г. К. Карпенчук. - К. : Вища школа, 1984. - 295 с. 
  • Удобрення садів [Текст] : наукове видання / За ред. Г. К. Карпенчука. - Вид. 2-е. перероб. и доп. - К. : Урожай, 1991. - 248 с. - ISBN 5-337-00827-7
  • Плодоводство [Текст] : учебник для студ. ВУЗ по эконом. спец. с.-х. / В. И. Черепахин, В.И. Бабук, Г. К. Карпенчук ; ред. В. И. Черепахин. - М. : ВО "Агропромиздат", 1991. - 272 с. - ISBN 5-10-000623-4
  • "Технологія виробництва плодів зерняткових культур". 1993 р.