+38 (04744) 3-23-26
Меню

Буцик Роман Миколайович

Буцик Роман Миколайович Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Контактний телефон: (04744)3-23-26
Email: romanbutsyk@ukr.net

 

Народився 16 січня 1980 р.

Освіта:

 • в 2002 р. - закінчив Уманську державну аграрну академію і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Плодоовочівництво і виноградарство» та здобув кваліфікацію магістра з плодоовочівництва і виноградарства (диплом магістра з відзнакою ЕР №19298647 від 13.06.2002р.);
 • в 2006 р. - закінчив аспірантуру в Уманському сільськогосподарському інституті;
 • в 2011 р. - захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.07 – плодівництво, на тему "Продуктивність суниці залежно від утримання ґрунту та удобрення в Правобережному Лісостепу України" (диплом ДК №002225 від 22.12.2011 р.).
 • у 2021 році - присвоєно вчене звання доцента кафедри плодівництва і виноградарства (атестат АД 008287 від 29.06.2021 р.);
Підвищення кваліфікації:
 • 13–24.02.2017 р. - Інститут післядипломного навчання Білоцерківського НАУ. Тема: "Методологія викладання дисциплін «Виноградарство та Плодівництво для студентів вищих навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації" (свідоцтво СПК 00493712/000017-17 від 24.02.2017 р.).

Професійна діяльність: 

 • 1997-2002 рр. - студент Уманської державної аграрної академії;
 • 2000, 2001 рр. - Призер Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Плодоовочівництво і виноградарство";
 • 2002-2004 рр. - проходив стажування в плодорозсаднику "Глухівський" Сумської області, потім в ТОВ "Тепличний" м. Суми;
 • 2004-2006 рр. - навчання в аспірантурі Уманського державного аграрного університету під науковим керівництвом доктора с.-г. наук, професора П. Г. Копитка;
 • З 2006 р. до теперішнього часу - доцент кафедри плодівництва і виноградарства Уманського національного університету садівництва;
 • З 2006 р. до теперішнього часу - майстер з плодового розсадництва НВВ УМанського НУС (за сумісництвом) ;
 • З 2006 р. до теперішнього часу - очолює кафедральний студентський науковий гурток "Симиренківець".

Опублікував біля 14 наукових праць.

Напрямок наукового дослідження:  "Удосконалення сортименту і технології вирощування винограду і суниць у закритому і відкритому ґрунті".

Викладає навчальні дисципліни: 

 1. Виноградарство і ампелографія (спеціальність 203 "Садівництво та виноградарство", перший рівень вищої освіти (бакалаврський) )
 2. Субтропічні культури (спеціальність 203 "Садівництво та виноградарство", перший рівень вищої освіти (бакалаврський) )
 3. Сучасні технології виноградарства (спеціальність 203 "Садівництво та виноградарство", третій рівень вищої освіти (освітньо-науковий) )
 4. Ягідництво (спеціальність 203 "Садівництво та виноградарство", перший рівень вищої освіти (бакалаврський) ) 

Аналіз наукової та професійної активності


Наукові публікації (86)

Фахові видання

1. Буцик Р. М. Продуктивність суниці залежно від типу садивного матеріалу в Правобережному Лісостепу України // Наукові доповіді НУБІП. 2015. №6 (55). Режим доступу: http://nd.nubip.edu.ua/2015_6/index.html.

2. Буцик Р. М. Продуктивність суниці за мульчування ґрунту різними матеріалами // Автохтонні та інтродуковані рослини. Зб. наук. пр. нац. дендролог. парку «Софіївка» НАН України. К., 2015. с.47–52.

3. Самойленко М. О., Самойленко Т. Г., Буцик Р. М. Особливість плодоношення суниці ананасної в умовах Північного Причорномор'я / Зб. наук. пр. Уманського НУС. / Вісник Уманського НУС. Умань. 2015. Вип. 2. С. 47–54. Режим доступу: http://visnyk-unaus.udau.edu.ua/download/374/assets/files/articles/Buleten2015/Buleten22015/13.pdf

4. Самойленко Н. А., Буцик Р. Н., Моделирование продолжительности эксплуатации плодоносящих насаждений земляники в условиях Северного Причерноморья / Вестник Белорусской сельскохозяйственной академии. 2017. №4. С. 48–51. Режим доступу: http://elc.baa.by/vestnik/vestnik2017-4/vestnik2017-4.pdf

5. Burliai О., Burliai А., Butsyk R., Haidai I. Prospects for alternative agriculture development in Ukraine. Перспективи розвитку альтернативних систем землеробства в Україні. Collective monografia Management of innovative development of economic entities. / Higher School of Social and Economic Przeworsk. (Poland). 2018. P 25-33. ISBN 978-83-65196-83-5

6. Burliai A. P. , Burliai O. L., Butsyk R. M., Nepochatenko O. A., Nesterchuk Ya. A. FEATURES OF ORGANIC PRODUCTION TECHNOLOGY. СОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА Innovative development of the economy: global trends and national features. – Collective monograph. – Lithuania: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018. Р.18-33 . ISBN 978-9934-571-76-3

7. Самойленко Н. А., Буцик Р. Н. Сортоиспытание земляники садовой в зоне степь Украины / Вестник Белорусской сельскохозяйственной академии. Минск, 2019. Вып. 3. С. 75–79. Режим доступу: http://elc.baa.by/vestnik/vestnik2019-3.pdf

 


Методичні матеріали (19)

 

Запрошую до цитування!