Меню

Кучер Інна Олексіївна

Кучер Інна Олексіївна Науковий ступінь: Доктор філософії
Посада: викладач
Контактний телефон: (04744)3-23-26
Email: inna.kucher95@gmail.com

 

Народилася 11 лютого 1995 р. в м. Умань Черкаської обл.

Освіта : вища

 • у 2018 р. – закінчила Уманський національний університет садівництва та отримала диплом магістра за спеціальністю "Садівництво та виноградарство" (М18 № 064428 від 28.02.2018 р.); 
 • у 2022 р. – закінчила аспірантуру в Уманському національному університеті садівництва за спеціальністю 201  Агрономія
 •  23.11.2022 р. - Проведення публічної презентації наукових результатів дисертації Кучер Інни Олексіївни, поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 – Агрономія на тему  «Адаптивні елементи технології вирощування васильків справжніх у Правобережному Лісостепу України».

.

Викладає навчальні дисципліни

 1. Загальне плодівництво  (спеціальність 203 "Садівництво та виноградарство", перший рівень вищої освіти (бакалаврський)
2. Сучасні технології та проектно-технологічні інновації в садівництві (спеціальність 203 "Садівництво та виноградарство", другий рівень вищої освіти (магістерський)

3. Плодівництво та виноградарство  (спеціальність 203 "Садівництво та виноградарство", початковий рівень вищої освіти (молодший бакалавр)

 

Аналіз наукової та професійної активності


 

Статті

 1. Улянич О. І., Воробйова Н. В., Кучер І. О. Встановлення оптимального строку висаджування розсади васильків справжніх та його вплив на урожайність. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Ч.І. Сільськогосподарські науки. Вип. 96. 2020. С.508–519. DOI 10.31395/2415-8240-2020-96-1-508-519.
 2. Улянич О. І., Василенко О. В., Яценко В. В., Кучер І. О. Урожайність і якість васильків справжніх залежно від способу вирощування розсади та строків висаджування в умовах Правобережного Лісостепу України. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Ч. І. Сільськогосподарські та технічні науки. Вип. 97. 2020. С.218–228. DOI 10.31395/2415-8240-2020-97-1-218-228.
 3. Kucher, I., Ulianich, O., & Yatsenko, V. (2021). Efficiency of application of different forms of superabsorbents in crops of basil. Scientific Horizons, 24(1), 45–53. https://doi.org/10.48077/scihor.24(1).2021.45-53. Sсopus
 4. Fedorenko V., Havrilyuk M., Ulianych O., Kucher I., Yatsenko V., Vorobiova N. and Lazariev O. (2021). Effect of superabsorbent on soil moisture, productivity and some physiological and biochemical characteristics of basil. Agronomy Research. №19(2), 2021. Р.394–407. https://doi.org/10.15159/AR.21.080. https://dspace.emu.ee/xmlui/handle/10492/6534. Sсopus
 5. Кучер І. О. Вплив розміру чарунки та сорту на урожайність васильків справжніх. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Ч.І. Сільськогосподарські науки. Вип. 99. 2020. С.134–146.DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-1-134-146
 6. Кучер І. О.Адаптивна мінливість сортів васильків справжніх Ocimum basilicum L. Охорона прав на сорти рослин. Бюлетень №5, 2021 р. C.159–169.

 

Тези 

 1. Olena I. Ulyanich, Olga V.Vasilenko, Galina A. Slobodianyk, Zoia I. Kovtunuk, Inna O. Kucher. Basil is the vegetable, spicy and healthful plant. Матеріали II Міжнародної наукової конференції, присвяченої 210-річниці від дня народження Чарльза Дарвіна «Етноботанічні традиції в агрономії, фармації та садовому дизайні» (3–6 липня 2019 року). Умань. Сочінський М. М. 2019. C. 245–250.
 2. Улянич О. І., Кучер І. О. Урожайність васильків справжніх залежно від строків висаджування розсади у відкритий ґрунт. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції: Актуальні питання аграрної науки, присвяченої 175-річчю заснування Уманського національного університету садівництва. (21 листопада 2019 р.). Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін.). Київ: Основа, 2019. С. 119–121.
 3. Улянич О. І., Воробйова Н.В., Кучер І.О. Урожайність васильків справжніх залежно від строку висаджування розсади у відкритий ґрунт у Правобережному Лісостепу України. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках V-го наукового форуму «Науковий тиждень у Крутах – 2020»: Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння. Сільськогосподарські і біологічні науки. 12 березня 2020 р.). ДС «Маяк» ІОБ НААН. У чотирьох томах. Том 3. С.148–153.
 4. Улянич О. І., Кучер І.О., Рудюк В.М. Строк вирощування касетної розсади васильків справжніх. Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції: Наука, тенденції та перспективи овочівництва в Україні. (12 червня 2020 р.) Умань, 2020.  С. 18–20.
 5. Улянич О. І., Василенко О.В., Кучер І.О., Рудюк В.М. Ефективність вирощування сортів васильків справжніх (Ocimum basilicum L.) в умовах захищеного ґрунту. Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції: Наука, тенденції та перспективи овочівництва в Україні. (12 червня 2020 р.). Умань, 2020. С. 37–38.
 6. Улянич О. І., Кучер І. О. Вирощування касетної розсади васильків справжніх. Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція: Сучасні проблеми біології в умовах змін клімату. (25 червня 2021 р.). Умань, 2021 С. 39–41.
 7. Улянич О. І., Кучер І.О., Ваховська А.В. Вплив способу вирощування і строку висаджування розсади на урожайність васильків справжніх. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції: Актуальні питання виробництва плодоовочевої продукції та винограду.  (22 квітня 2021 р.) Мелітополь, 2021. 132–134.
 8. Кучер І.О. УРОЖАЙНІСТЬ ВАСИЛЬКІВ СПРАВЖНІХ У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ. Матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції у рамках VII наукового форуму «Науковий тиждень у Крутах – 2022»: Овочівництво і баштанництво: історичні аспекти, сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку (1–2 березня 2022 р.). Т.2. ДС «Маяк» ІОБ НААН. 2022. С. 245–254.