Меню

Чаплоуцький Андрій Миколайович

Чаплоуцький Андрій Миколайович Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: Доцент
Посада: Доцент
Контактний телефон: (04744)3-23-26
Email: andrii_ch@ukr.net

 

Народився 26 березня 1986 р.

Освіта:

 • в 2009 р. закінчив магістратуру Уманського державного аграрного університету (нині Уманський національний університет садівництва) за спеціальністю "Плодоовочівництво і виноградарство" (диплом магістра ЕР № 37545896 від 17 грудня 2009 р);
 • в 2013 р. – аспірантуру зі спеціальності 06.01.07 – "Плодівництво" (свідоцтво АС № 12 від 16 грудня 2013 р.);
 • в 2017 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.07 «Плодівництво» (диплом ДК № 042027 від 27 квітня 2017 р.);
 • у 2022 році - присвоєно вчене звання доцента кафедри плодівництва і виноградарства (атестат АД 010735 від 6.06.2022 р.).

Підвищення кваліфікації:

 • 2014 році та в 2021 році – наукове стажування у Вроцлавському природничому університеті (Польща), стипендіат ім. професора Станіслава Толпи;
 • 20-22.06.2018 – інститут садівництва НААН України (посвідчення №5 від 22 червня 2018 р.);

Професійна діяльність: 

 • 2004 - 2009 рр. – студент Уманського державного аграрного університету. 
 • 2008, 2009 рр. – Призер Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Плодоовочівництво і виноградарство".
 • 2011-2013 рр. – навчання в аспірантурі кафедри плодівництва і виноградарства Уманського національного університету садівництва під науковим керівництвом доктора с.-г. наук, професора О.В. Мельника.
 • 2011 - 2013 рр. – асистент кафедри плодівництва і виноградарства Уманського національного університету садівництва.
 • 2013 - 2018  – викладач кафедри плодівництва і виноградарства Уманського національного університету садівництва.
 • 2018 - 2019 – старший викладач кафедри плодівництва і виноградарства Уманського національного університету садівництва.
 • З 2019 до теперішнього часу – на посаді доцента кафедри плодівництва і виноградарства Уманського національного університету садівництва.
 • З 2019 р. - гарант освітньо-професійної програми спеціальності 203 Садівництво та виноградарство початкового рівня вищої освіти (молодший бакалавр)

Напрямок наукового дослідження: "Продуктивність насаджень яблуні залежно від способу та строку обрізування крони".

Викладає навчальні дисципліни

 1. Спеціальне плодівництво (спеціальність 203 "Садівництво та виноградарство", перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

 2. Проектування технологічних процесів у садівництві та виноградарстві (спеціальність 203 "Садівництво та виноградарство", перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

3. Загальне плодівництва (спеціальність 203 "Садівництво та виноградарство", перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

 3. Сучасні технології садівництва та виноградарства (спеціальність 203 "Садівництво та виноградарство", другий рівень вищої освіти (магістерський) , ЗФО

4. Плодівництво і виноградарство (спеціальність 203 "Садівництво та виноградарство", початковий рівень вищої освіти (молодший бакалавр)


Аналіз наукової та професійної активності

Профіль Google ScholarАндрій Чаплоуцький

Оrcid: 0000-0003-4173-0168

Ідентифікатор автора Scopus: 57463796200

 


Наукові публікації 

Фахові видання

 1.  Чаплоуцький А. М. Мельник О.В. Активність росту дерев яблуні залежно від способу і строку обрізування. Наукові доповіді НУБіП. 2015. №6 (55).  Режим доступу: http://nd.nubip.edu.ua/2015_6/index.html

 2.  Чаплоуцкий А. Н., Мельник А.В. Влияние сроков и способов обрезки на формирование листового аппарата различных сортов яблони / Известия Самарской ГСХА.  Самара.  2015.  Вып. 4.  С. 11-14.

 3.  Чаплоуцкий А. Н., Мельниу А.В. Продуктивность насаждений и качество урожая яблони в зависимости  от способа и срока контурной обрезки / Вестник Донского ГАУ.  2015.  Вып. №2 (16).  Ч.1.  С. 118-125.

 4.  Чаплоуцький А. М., Мельник О.В. Освітленість крони яблуні залежно від способу і строку обрізування / Збірник наукових праць УНУС.  2014.  Вип 86.  Ч. 1  С. 32-36.

 5.  Чаплоуцький А. М., Мельник О.В. Параметри крони дерев яблуні залежно від способу та строку обрізування / Збірник наукових праць УНУС.  2016.  Вип 88.  Ч. 1  С. 218-224. 

 6.  Борисенко В.В., Чаплоуцький А.М., Сорока Л.В. Вплив густоти посіву та ширини міжрядь на олійність різностиглих гібридів соняшника / Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 106  Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019.  С. 3-9.

 7.  Чаплоуцький А.М., Борисено В.В. Фізико-хімічні показники плодів яблуні залежно від способу і строку обрізуавння / Наукові доповіді НУБІП, № 3(79). 2019. Режим доступу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/ article/ view/12718

 8.  Чаплоуцький. А.М. Мельник О.В. Формування продуктивності насадженьяблуні залежно від способу і строку обрізування. Збірник наукових праць УНУС.  2019.  Вип 95.  Ч. 1  С. 199-206.  DOI:10.3195/2415-8240-2019-95-1-199-206. 

 9.  Chaploutskyi, A., Butsyk, R., & Polunina, O.(2021).Features of Creating and Maintaining a Fruit Wall in Apple Orchard: Literature Review.Scientific Horizons,24(9),93-99.https://doi.org/10.48077/scihor.24(9).2021.93-99

 10.  Ketskalo V. V., Kononenko L. M., Vyshnevska L. M., Vorobiova N. V., Kovtuniuk Z. I., Gerasymchuk H. P., Chaploutskyi A. M., Borysenko V. V., Voitovska V. I. The efficiency of organic biostimulants for kohlrabi seeds and plants treatment. Plant Archives. Vol. 21, Supplement 1, 2021. Р 1257 -1260

 11.  Lozinska A. S., Polunina O. V., Sharapaniuk O. S., Chaploutskyi A. M., Melnyk Y. V., Zabolotniy O. I., Cherneha A. O., Voitovska V. I. and Liubych V. V. Black currant productivity formation as affected by the com-ponents of cultivation technology. Plant Archives. Vol. 21, Supplement 1, April, 2021.  Р.1856-1860

 12. Chaploutskyi, A., Yakovenko, R., Butsyk, R., Polunina, O., & Zabolotnyi, O.(2023).Parameters of apple tree crowns depending on the crown shape and pruning time.Scientific Horizons,26(4),64-74.https://doi.org/10.48077/scihor4.2023.65

 13.  Yakovenko R.V., Kopytko P.G. , Kishchak O.A., Chaploutskyi A.M., Chepurnyi V.G., Fomenko O.O. Growth Parameters of Apple Trees of the Aidared Variety Depending on the Rootstock and the Effect of Long-term Fertilization in Monoculture. Agricultural Science Digest. 2023. DOI:10.18805/ag.DF-547

Інші  видання

 1.  Мельник О.В., Чаплоуцький А.М. Механізоване обрізування: новий підхід / Новини садівництва.  2011.  №4.  С. 8-10.

 2.  Мельник О.В., Чаплоуцький А.М. Плодова стіна з механічним обрізуванням / Новини садівництва.  2012.  №2.  С. 13-17.

 3.  Мельник О.В., Чаплоуцький А.М. Трансформація саду в плодову стіну / Новини садівництва.  2013.  №3.  С. 8-11.

 4.  Чаплоуцький А.М. Плодова стіна груші / Новини садівництва.  2013.  №3.  С. 12.

 5.  Чаплоуцький А.М., мельник О.В. Контурне обрізування: досвід запровадження / Новини садівництва.  2013.  №4.  С. 9-11.

 6.  Чаплоуцький А.М., Мельник О.В. Нове в обрізуванні плодової стіни / Новини садівництва.  2014.  №1.  С. 12-13.

 7.   Чаплоуцький А. М. Проріджування зав’язі за контурного обрізування / Новини садівництва.  2014.  №1.  С. 18.

 8.  Чаплоуцький А. М., Мельник О.В. Ефективність ранньолітнього контурного обрізування яблуні / Новини садівництва.  2015.  №3.  С. 20-23.

 9.  Мельник О.В., Чаплоуцький А.М., Кравцова Я.О. Модернізація плодової стіни / Новини садівництва.  2016.  №3.  с.27-31

 10.  Мельник О.В., Чаплоуцький А.М., Кравцова Я.О. Нове в контурному обрізуванні / Новини садівництва.  2016.  №4.  с.12

 11.  Чаплоуцький А.М. Механизированая обрезка  современный подход / Садоводство и виноградарство.  №2.  2017.  с. 54-55

 12.  Чаплоуцький А.М., Кравцова Я.О. Ріжемо механічно / Садівництво по-українськи. 2017.  №3.  с. 94-96

 13.  Чаплоуцький А.М. Механізоване обрізування насаджень яблуні / Пропозиція. 2018.  №3.  С. 194-197 

 14. Чаплоуцький А.М. Запилення не проста справа /  «Садівництво та Овочівництво. Технології та інновації» 2023. № 1 с. 39-42

 Матеріали конференцій

 1.  Чаплоуцький А. М. Ростові показники яблуні залежно від способів і строків обрізування крони / А. М. Чаплоуцький // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених.   Умань, 2012.   С. 113.

 2.  Чаплоуцький А. М. Параметри крони яблуні залежно від способу і строку обрізування крони / А. М. Чаплоуцький // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених.   Умань, 2013.   С. 133.

 3. Чаплоуцький А. М. Продуктивність яблуні залежно від способу і строку обрізування крони / А. М. Чаплоуцький, О.В. Мельник // Матеріали тез Міжнародної науково-практичної конференції.   Мелітопіль,   2013.   С. 88.

 4. Чаплоуцький А. М. Продуктивність насаджень і якість плодів яблуні залежно від способу і строку обрізування крони / А. М. Чаплоуцький, О. В. Мельник // Матеріали тез Міжнародної науково-практичної конференції.   Харків, 2013.   С. 158.

 5. Чаплоуцький А. М. Щільність та хімічний склад плодів яблуні залежно від способу і строку обрізування крони / А. М. Чаплоуцький // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених.   Умань, 2016.   С. 66.

 6. Чаплоуцький А. М., Шуляк А. С. Особливості механізованого обрізування інтенсивних насаджень яблуні / Матеріали першої Всеукраїнська студентська наукова інтернет-конференція “Інновації в садівництві” (Уманський НУС, 22 грудня 2017 року). Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1h3ps30CL471afG8jAUWHph2MxrwnCWpO/view?usp=drive_open

 7. Чаплоуцький А. М., Іщенко В. А. Параметри листкового аппарату яблуні сорту Голден Делішес залежно від способу і строку обрізування крони / Матеріали першої Всеукраїнська студентська наукова інтернет-конференція “Інновації в садівництві” (Уманський НУС, 22 грудня 2017 року). Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1igUKUENMSleaDI1px59zYPTblgoqbiY5/view?usp=drive_open

 8. Чаплоуцький А. М., Бутковський І. С. Продуктивність яблуні сорту Джонаголд залежно від строків та способів обрізування / Матеріали першої Всеукраїнська студентська наукова інтернет-конференція “Інновації в садівництві” (Уманський НУС, 22 грудня 2017 року). Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1InhU89qxHmq6AUICVRZUqQmJa3rXZgDd/view?usp=drive_open

 9. Чаплоуцький А.М. Продуктивність насаджень яблуні залежно від способу і строку обрізування / А.М. Чаплоуцький/ Матеріали міжнародної інтернет-конференції «Інновації в садівництві» 22 березня 2018р.   Умань, 2018.   С. 25-27

 10. 10. Чаплоуцький А. М., Литвиненко Ю. М. Параметри крони дерев яблуні сорту Гала залежно від способу і строку обрізування / Матеріали другої Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференції “Інновації в садівництві” (Уманський НУС, 22 листопада 2018 року). Режим доступу: https://drive.google.com/open?id=1Blfkh_0W9c0WKUgzvZIUwEHStzzs1-ni

 11. Чаплоуцький А. М., Скрипніченко В. О. Активність росту яблуні сорту Голден Делішес залежно від способу і строку обрізування крони в умовах НВВ Уманського НУС / Матеріали другої Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференції “Інновації в садівництві” (Уманський НУС, 22 листопада 2018 року). Режим доступу: https://drive.google.com/open?id=17DaLXniVU6PUGjKYzhEQiM-Zfr27Kt6C

 12. 12. Чаплоуцький А. М., Тодосійчук І. В. Продуктивність насаджень і якість плодів яблуні залежно від строку обрізування крони / Матеріали другої Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференції “Інновації в садівництві” (Уманський НУС, 22 листопада 2018 року). Режим доступу: https://drive.google.com/open?id=1EaJa-VGRMoo52LY97QmbRV8d0WeAldCl

 13. Чаплоуцький А. М., Тодосійчук О. В. Активність росту дерев яблуні залежно від строку контурного обрізування крони / Матеріали другої Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференції “Інновації в садівництві” (Уманський НУС, 22 листопада 2018 року).  Режим доступу: https://drive.google.com/open?id=1kbHXLbQrWXIfk3vWaedg7uv2uk1VIWDQ

 14. Чаплоуцький А. М., Трушев І. М. Стан листкового апарату дерев яблуні сорту Джонаголд залежно від строку обрізування / Матеріали другої Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференції “Інновації в садівництві” (Уманський НУС, 22 листопада 2018 року). Режим доступу: https://drive.google.com/open?id=1oxaSznUkQGjshrJRkyP3VFvZ_cDILVIv

 15. Чаплоуцький А. М., Піддубний В. В. Продуктивність дерев яблуні сорту Джонавелд залежно від способу і строку обрізування / Матеріали третьої Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференції “Інновації в садівництві” (Уманський НУС, 28 листопада 2019 року). Режим доступу: https://drive.google.com/open?id=1GqbnNbhDLKTR_jMJTjAKDvg-ezO8VCW1

 16. Чаплоуцький А. М., Черній А. П. Активність росту дерев яблуні залежно від строку обрізування крони / Матеріали третьої Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференції “Інновації в садівництві” (Уманський НУС, 28 листопада 2019 року). Режим доступу: https://drive.google.com/open?id=1RdHvDLND1HRaXEg-c-UGDeBvMgOsOipL 

 17. Чаплоуцький А. М. Питома продуктивність насаджень яблуні залежно від способу і строку обрізування крони. Всеукраїнської конференції «Рубіновські читання» 16 травня 2019 року. С. 36-38

 18.  Чаплоуцький А. М., Місяць В. Й., Продуктивність дерев яблуні сорту Фуджі залежно від форми крони та строку обрізування / Матеріали четвертої Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференція “Інновації в садівництві” (Уманський НУС, 26.11.2020). Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1_b6s2T3mvN7FUjl19wPU_4i3kbGFqNvK/view 

 19. Чаплоуцький А. М., Рудюк Є. В., Активність росту дерев яблуні сорту Хоней Крісп залежно від форми крони та строку обрізування / Матеріали четвертої Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференція “Інновації в садівництві” (Уманський НУС, 26.11.2020). Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1gId_Ekw1FDCCI-eRyiOooh7P1yNcFn0_/view

 20. Чаплоуцький А. М., Чумаченко А. О., Продуктивність дерев яблуні сортів зимового строку достигання залежно від строку обрізування крони / Матеріали четвертої Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференція “Інновації в садівництві” (Уманський НУС, 26.11.2020). Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1aLTZT7ve2m8gXBldmcRYGDngMQEwzyuO/view

 21. Чаплоуцький А.М. Активність росту дерев яблуні залежно від способу і строку обрізування / А.М. Чаплоуцький/ Матеріали міжнародної інтернет-конференції «Інновації в садівництві» 23 березня 2020р.  Умань, 2020.  С. 33-36.

 22. Чаплоуцький А. М., Капустянська А. С. Продуктивність дерев яблуні зимового строку достигання залежно від форми крони / Матеріали пятої Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференція “Інновації в садівництві” (Уманський НУС, 26.11.2021). Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1KFR3EDTzkGWq5QzE73gzCxJjxtytit9E/view 

 23. Chaploutskyi А.. Physical and chemical indicators of apple fruit depending on the method and the term of pruning. Topical issues, achievements and innovations of fundamental and applied sciences. Abstracts of X International Scientific and Practical Conference. Lisbon, Portugal 2021. Pp. 12-15.

 24. Чаплоуцький А. М., Лучко Є. В. Продуктивність дерев яблуні сорту Фуджі залежно від форми крони та строку обрізування / Матеріали пятої Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференції “Інновації в садівництві” (Уманський НУС, 26.11.2021). Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1WrghAD2F2lgrDtBC6v_HbFp5oxsh_CeN/view?usp=sharing

 25. Чаплоуцький А. М., Маніта Р. В. Активність росту дерев яблуні сорту Фуджі залежно від застосування регулятора росту прогексадіону кальцію / Матеріали пятої Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференції “Інновації в садівництві” (Уманський НУС, 26.11.2021). Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1vpFi2Wc_mra-8PGB0ybUt2Gmku44X4Kb/view?usp=sharing

 26. Чаплоуцький А. М., Мороз А. Ю. Продуктивність дерев яблуні сорту Хоней Крісп залежно від форми крони та строку обрізування  / Матеріали пятої Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференції “Інновації в садівництві” (Уманський НУС, 26.11.2021). Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1sOg_SERnxdZUJlCy6zko0svC4XdEwP8r/view?usp=sharing

 27. Чаплоуцький А. М., Саморуха О. О. Габітус крони та формування пагонів дерев яблуні залежно від способу обрізування  / Матеріали пятої Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференції “Інновації в садівництві” (Уманський НУС, 26.11.2021). Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1nn16rFyG_B8HU70px4gSc9DBmwuurjII/view?usp=sharing 

 28. Чаплоуцький А. Активність росту дерев яблуні сорту Фуджі залежно від застосування регулятора росту Прогексадіону кальцію. Матеріали ІІІ міжн. Науково-практичної конференції «Інноваційні технології у рослинництві. Проблеми та їх вирішенняі». Житомир. 2-3 червня 2022. С 311-314 
 29. Чаплоуцький А. М. Активність росту дерев яблуні залежно івд форми крони та строку обрізуваня. Abstracts of XIII International Scientific and Practical Conference. Florence, Italy. 2023 Pp. 20-22. URL: https://eu-conf.com/events/information-and-its-impact-on-social-processes/

 30. Chaploutskyi A. Parameters of the crowns of apple trees depending on the form of the crown and the term of pruning. Abstracts of XX International Scientific and Practical Conference. Munich, Germany. 2023 Pp. 14-15. URL: https://eu-conf.com/events/ways-of-distance-learning-development-in-current-conditions/

 31. Chaploutskyi A. Growth of yabduni trees depending on the shape of the crown and the time of pruning. Abstracts of XXVIII International Scientific and Practical Conference. Madrid, Spain. 2023  Pp. 8-9.  URL: https://eu-conf.com/ua/events/unusual-methods-of-development-of-science-and-thoughts/                     

 32. Chaploutskyi A. Productivity of the apple tree depending on the form of the crown and the term of pruning. Proceedings of the XXVIII International Scientific and Practical Conference. Melbourne, Australia. 2023. Pp. 9-10 URL: https://isg-konf.com/science-and-development-of-methods-for-solving-modern-problems/                                                                                                                                                             Підручник

Захист рослин. Терміни і поняття: навч. посібн. / Ж.П.Шевченко, І.І.Мостов’як, В.В.Заморський та ін.-Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2019, 408 с.