+38 (04744) 3-23-26
Меню

Мельник Олександр Васильович

Мельник Олександр Васильович Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання: професор
Звання та нагороди: Заслужений діяч науки і техніки України, Відмінник аграрної освіти та науки (І, ІІ, ІІІ ступенів)
Посада: професор, 0,5 ставки
Контактний телефон: (04744) 3-23-26
Email: novsad@ukr.net

 

Народився  6 жовтня 1952 р. в с. Краснопілка Уманського району Черкаської області.

Освіта: 

 • у 1977 р. - закінчив Уманський сільськогосподарський інститут за спеціальністю "Плодоовочівництво і виноградарство" (диплом з відзнакою Б-І №587611 від 29.01.1977 р.); 
 • у 1981 р. - закінчив аспірантуру в Уманському сільськогосподарському інституті.
 • у 1985 р. - захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 05.18.03 «Первинна обробка і зберігання продукції рослинництва» на тему «Вплив строків збирання і режимів зберігання на лежкість і якість яблук» (диплом СХ №008591 від 6.11.1985 р.);
 • у 1991 р. - присвоєне вчене звання доцента кафедри плодівництва і виноградарства (атестат ДЦ №036917 від 23.05.1991 р.); 
 • у 1993-1996  рр. - закінчив докторантуру в Національному аграрному университеті (м. Київ) за спеціальністю "Плодівництво";
 • у 1997 р. - захистив  дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальностями "Плодівництво" і "Первиннаобробка, зберігання зерна та іншоїпродукціїрослинництва" на тему "Застосування штучного холоду для зберігання продукції плодівництва" (диплом ДН №003522 від20.03.1997 р.);
 • у 2001 р. - присвоєно вчене звання професора кафедри плодівництва і виноградарства (атестат  ПР №000767 від 22.11.2001 р.).  

Підвищення кваліфікації:

 • Перебував на науково-практичному стажуванні у передових науково-дослідних центрах, садівнічих та плодорозсадницьких господарствах Польщі (1989-2017 рр.), Нідерландів (1999), США (2002 р.), Угорщини, Італії, Франції (2001, 2008-2016 рр.).
 • 20-22.06.2018 р. - наукове стажування в Інституті садівництва НААН України за спеціальністю 06.01.07 – плодівництво (посвідчення №3 від 22.06.2018 р.)

Професійна діяльність: 

 • 1977 р. - інженер-технолог консервного заводу в Сумській області.
 • 1979-1981 рр. - навчання в аспірантурі в Уманському сільськогосподарському інституті під керівництвом доктора с.-г. наук, професора В. М. Найченка.
 • 1981-2001 рр. - молодший науковий співробітник, викладач, доцент кафедри плодівництва і виноградарства Уманського ДАУ.
 • 1993-1996 рр. - навчання в докторантурі Національного аграрного университету (м. Київ) із консультуванням докторами с.-г. наук, професорами
   
  В. Г. Лисанюком та В. М. Найченком.
 • З 1998 р. до 31.06.2018 р. - завідувач кафедри плодівництва і виноградарства Уманського національного університету садівництва.
 • З 2001 р. до теперішнього час - професор кафедри плодівництва і виноградарства Уманського національного університету садівництва. 
 • Заступник голови (2003–2008 рр.), голова (2008–2013 рр.) спеціалізованої вченої ради Д 74.844.01 із захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальностей 06.01.07 - "Плодівництво" і 06.01.15 - "Первинна обробка продуктів рослинництва" (сільськогосподарські науки).
 • З 2001 р. до теперішнього часу - голова науково-практичного міжкафедрального фахового семінару "Плодівництво і виноградарство".
 • 2019 р. - гарант освітньо-професійної програми спеціальності 203 Садівництво та виноградарство третього рівня вищої освіти (освітньо-наукового)

Організатор:

 • міжнародних семінарів "Високоінтенсивні технології - в садівництво", з 1996 р. їх відбулося 30 (з 2016 року формат було змінено на “День саду Уманського національного університету садівництва);
 • поїздок за кордон для вивчення передового досвіду в садівництві для науковців та фахівців-практиків;
 • активний учасник галузевих вітчизняних і зарубіжних нарад та конференцій різних рівнів.

Наукове керівництво:

Керівник підготовки аспірантів і докторантів, які захистили дисертації.

Активно поширює науково-технічну інформацію:

 • головний редактор журналу "Новини садівництва" (з 1994 р.), 
 • член редакційніх колегій:
  • наукових збірників Уманського НУС ("Збірник наукових праць Уманського НУС" - 2016, 2017, 2018 рр.,
  • Наукового вісника УНУС (2015-2018)),
  • журналу «Сад, виноград і вино України»,
  • «Zeszyty naukowe Instytutu ogrodnictwa», Польща   
  • міжнародного журналу "Journal of fruit and ornamental plant research" (до 2016 р.).

Запроваджує прогресивні технології в корпораціях "Укрсадвинпром" і "Укрплодорозсадник", обласних асоціаціях, корпораціях, садівничих і плодорозсадницьких господарствах України.

Має більше 1100 публікацій за результатами досліджень і з узагальнень передового досвіду в садівництві, виноградарстві та післязбиральної обробки і зберігання плодів, у т.ч. більше ста у фахових виданнях, вісім винаходів і патентів.

Майстер спорту СРСР (радіоспорт).


 Напрямок наукового дослідження:  "Вдосконалення технологій виробництва, післязбиральної доробки і зберігання плодів та садивного матеріалу".


 Викладає навчальні дисципліни: 

* спеціальність 203 "Садівництво та виноградарство", другий рівень вищої освіти (магістерський) :

 1. Післязбиральна доробка плодів і винограду
 2. Сучасні технології садівництва і виноградарства

* спеціальність 203 "Садівництво та виноградарство", третій рівень вищої освіти (освітньо-науковий) :

 1. Дослідна справа у природничих експериментах
 2. Інноваційні технології в садівництві та виноградарстві
 3. Сучасні технології садівництва

Профіль Google ScholarМельник Олександр Васильович 

Аналіз наукової та професійної активності


Навчальні посібники:

 1. "Технології виробництва плодів зерняткових культур",
 2. "Закладання саду голландського типу"
 3. "Догляд за садом голландського типу",

Типові нормативні навчальні програми дисциплін: 

 1. Плодівництво
 2. Розсадництво
 3. Сучасні агротехнології у садівництві і виноградарстві

Наукова школа 


Наукові публікації (86) 


Методичні матеріали (19)

Запрошую до цитування!