+38 (04744) 3-23-26
Меню

Полуніна Олександра Василівна

Полуніна Олександра Василівна Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Посада: викладач
Контактний телефон: (04744)3-23-26
Email: a.polunina@ukr.net

 

Народилася в 10 жовтня 1991 року в м. Шаргород Вінницької області.

Освіта: вища 

 • у 2015 р. – закінчила Уманський національний університет садівництва та отримала диплом магістра за спеціальністю "Плодоовочівництво і виноградарство" (EP№47805661 від 27.02.2015 р.); 
 • у 2018 р. – закінчила аспірантуру в Уманському національному університеті садівництва за спеціальністю 06.01.07 - "Плодівництво" (свідоцтво АС № 04 від 17.12.2018 р.).
 • у 2020 р. - захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему “Способи вирощування двопровідникових саджанців яблуні на підщепі 54-118 у Правобережному Лісостепу України” (диплом ДК №057601 від 24.09.2020 р.)
Підвищення кваліфікації:
 • 21-26.05.2017 р. – наукове стажування у Мічиганському університеті згідно грантової угоди ОІSE-16-62749-0;
 • 18.04-18.05.2018 р. – науково-педагогічне стажування у Вроцлавському природничому університеті (Польща), стипендіат ім. професора Станіслава Толпи (cертифікат WOWZ.0000.442.18.2017/2018 від 18.05.2018 р.);
 • Наукове стажування в Інституті садівництва НААН України за спеціальністю 06.01.07 – плодівництво (посвідчення №10 від 22.06.2018 р.).

Професійна діяльність:

 • червень – листопад 2015 р. – помічник агронома в ТОВ "ПЯК "Квітучий сад"" в Черкаській області;
 • 2015-2018 рр. – навчання в аспірантурі в аспірантурі Уманського національного університету садівництва під науковим керівництвом кандидата с.-г. наук, доцента В.П. Майбороди;
 • з 2017 р. до теперішнього часу – викладач кафедри плодівництва і виноградарства Уманського НУС;
 • з 2019 р. до теперішнього часу – технічний секретар приймальної комісії Уманського НУС.

Сфера наукових інтересів: розмноження плодових культур.

Напрямок наукового дослідження: "Способи вирощування двопровідникових саджанців яблуні на підщепі 54-118 в Правобережному Лісостепу України".

Викладає навчальні дисципліни: 

 1. Виноградарство і ампелографія (спеціальність 203 "Садівництво та виноградарство", перший рівень вищої освіти (бакалаврський) )
 2. Розсадництво (спеціальність 203 "Садівництво та виноградарство", перший рівень вищої освіти (бакалаврський) )
 3. Загальне плодівництво (спеціальність 203 "Садівництво та виноградарство", перший рівень вищої освіти (бакалаврський) )
 4. Проектування технологічних процесів у садівництві та виноградарстві (спеціальність 203 "Садівництво та виноградарство", перший рівень вищої освіти (бакалаврський)
 5. Прогресивні технології у розсадництві(спеціальність 203 "Садівництво та виноградарство", другий рівень вищої освіти (магістерський) )
 6. Методологія і основи наукових досліджень в плодівництві і виноградарстві (спеціальність 203 "Садівництво та виноградарство", другий рівень вищої освіти (магістерський) )
 7. Плодівництво (спеціальність 201 "Агрономія", перший рівень вищої освіти (бакалаврський), ЗФН)

Аналіз наукової та професійної активності


 Наукові публікації 

Фахові видання

 1. Полуніна О. В. Потовщення штамба і апікальний ріст двопровідникових саджанців яблуні сорту Флоріна залежно від висоти щеплення. Вісник ХНАУ. Серія "Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання". 2017. №1. С. 86–91. URL: https://knau.kharkov.ua/uploads/visn_rosl/1_2017.pdf
 2. Полуніна О. В., Майборода В. П. Двопровідникові саджанці в інтенсифікації виробництва плодів яблуні. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2017. № 2. С. 72–74. URL: http://visnyk-unaus.udau.edu.ua/assets/files/articles/Buleten2017/2/21.pdf
 3. Полуніна О. В., Майборода  В. П. Потовщення штамба і апікальний ріст двопровідникових саджанців яблуні сорту Флоріна залежно від висоти окулірування і способу створення двох провідників. Збірник Уманського національного університету садівництва. 2018. Вип. 93. Ч. 1. Сільськогосподарські науки. С. 176–184. DOI: http://dx.doi.org/10.31395/2415-8240-2018-93-1-176-184
 4. Полуніна О. В., Майборода В. П., Селезньов А. Є. Оцінка методів визначення площі листя саджанців яблуні. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2018. № 2. С. 80–83. DOI: http://dx.doi.org/10.31395/2310-0478-2018-21-80-82
 5. Полуніна О. В., Майборода В. П. Продуктивність та економічна оцінка вирощування двопровідникових саджанців яблуні залежно від висоти окулірування і способу створення двох провідників. Наукові доповіді НУБіП України. Секція «Агрономія». 2019. № 2 (78). DOI: https://doi.org/10.31548/dopovidi2019.02.006 

Закордонні видання

 1. Полунина А. B., Майборода В. П. Утолщение штамба и апикальный рост двупроводниковых саженцев яблони сорта Флорина в зависимости от плотности размещения и способа создания двух проводников. Ştiinţaagricolă. 2018. № 2. С. 64–69 URL: https://www.sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=616

Статті в інших виданнях

 1. Майборода В. П., Полуніна О. В. Багатопровідникові саджанці. Новини садівництва. 2016. № 3. С. 10. Режим доступу: http://novsad.com/?p=4209 

Матеріали конференцій

 1. Полуніна О. В. Способи вирощування двопровідникових саджанців яблуні. Матер. Всеукр. наук. конф. мол. учених (Умань, 10 травня 2016). Умань, 2016. С. 51.
 2. Полуніна О.В. Динаміка ростових процесів у двопровідникових саджанців яблуні залежно від висоти щеплення живцем. Матер. міжнар. наук. інтернетконф. «Інновації в садівництві». (Умань, 10 березня 2017) Умань, 2017.  С. 15. URL: https://drive.google.com/file/d/0B4iV1EGuLdPSVGMtNWdYWTdVYUE/view
 3. Мальцев М. О., Полуніна О. В. Вихід двопровідникових саджанців яблуні сорту Флорінана підщепі 54-118 залежно від висоти окулірування і способу створення двох провідників. Матер. I Всеукр. студ. Наук. інтернет-конф. “Інновації в садівництві”. Умань, 2017. URL: https://drive.google.com/file/d/1rjrfePkKqAe_daH7ieFeN41qTOBLvseU/view
 4. Майборода В. П., Полуніна О. В. Облистяність двопровідникових саджанців яблуні залежно від щільності розміщення рослин у ряду і способу створення двох провідників у розсаднику. Матер. ІІ Міжнар. наук. практ. конф. «Сучасні тенденції розвитку науки» (Київ, 18 березня 2018). Київ, 2018. Ч.1. С. 40–43
 5. Полуніна О. В., Майборода В. П. Листкова поверхня саджанців яблуні залежно від способу створення двох провідників і висоти окулірування. Матер. VІI Міжнар. наук. практ. інтернет-конф. «Травневі наукові читання». (Дніпро, 31 травня 2018) Дніпро, 2018. Ч 1. С 22-25. URL: https://ispic.ngo-seb.com/assets/files/7_conf_31.05.18_P.1.pdf
 6. Полуніна О. В., Майборода В. П. Параметри сортування однорічних двопровідникових саджанців яблуні на слаборослій клоновій підщепі. Матер. III Всеукр. наук.інтернет-конф. «Інновації в садівництві». (Умань, 22 березня 2019). Умань, 2019. С. 10–12 URL: https://drive.google.com/file/d/1CJHNtjt-EVrPipyMdyXWss2FpcjogCFY/view

 


Запрошую до цитування в 
(
Google Академія)