+38 (04744) 3-23-26
Меню

Яковенко Роман Володимирович

Яковенко Роман Володимирович Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Звання та нагороди: Відзначений грамотами МОН України, Уманського ДАУ, Уманської міської ради та Головного управління освіти і науки Черкаської ОДА, Подякою Міністерства освіти і науки України
Посада: доцент
Контактний телефон: (04744)3-23-26, +38(067)94-57-475
Email: plodroma@ukr.net

 

Народився 4 грудня 1978 р., м. Звенигородка, Черкаської обл.

Освіта: 

 • Закінчив у 2001 р. Уманську сільськогосподарську академію та отримав повну вищу освіту зі спеціальності «Плодоовочівництво і виноградарство» та здобув кваліфікацію вчений агроном (диплом спеціаліста з відзнакою ЕР №14374570 від 29.03.2001 р.).
 • У 2008 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.07 – плодівництво, на тему "Продуктивність яблуні у повторній культурі за тривалого удобрення в Правобережному Лісостепу України" (диплом ДК №049239 від 12.11.2008 р.).
 • у 2013 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри плодівництва і виноградарства (атестат 12 ДЦ №034179 від 25.01.2013 р.). 
Підвищення кваліфікації:
 • 13–24.02.2017 р. - Інститут післядипломного навчання Білоцерківського НАУ. Тема: "Методологія викладання дисциплін «Плодівництво» та «Декоративне садівництво» для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації». Свідоцтво СПК 00493712/000018-17 від 24.02.2017 р.

Професійна діяльність: 

 • 1995-1998 рр. - студент Городищенського радгоспу-технікуму (отримав диплом з відзнакою).
 • 1998-2001 рр. - студент Уманської сільськогосподарської академії (отримав диплом з відзнакою).
 • 2001-2002 рр. - економіст по оплаті праці садівничого господарства СВАТ "Садовод" Іллінецького району, Вінницької області.
 • 2002-2003 рр. - головний спеціаліст Звенигородського районного центру зайнятості.
 • 2003-2006 рр. - аспірант кафедри загального землеробства Уманського державного аграрного університету під науковим керівництвом доктора с.-г. наук, професора П.Г. Копитка.
 • 2007-2008 рр. - завідувач проблемної науково-дослідної лабораторії з оптимізації родючості ґрунту в садах Уманського ДАУ.
 • 2008-2009 рр. - асистент кафедри плодівництва і виноградарства Уманського державного аграрного університету, керівник теми госпдоговірної тематики МАПУ по збереженню та забезпеченню належного функціонування наукового об'єкта, що становить національне надбання "Унікальна дослідницька агроекосистема яблуневого саду Уманського ДАУ".
 • 2009-2011 рр. - старший викладач кафедри плодівництва і виноградарства Уманського національного університету садівництва.
 • З 2012 р. – доцент кафедри плодівництва і виноградарства Уманського НУС й заступник декана факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин з навчальної роботи.
 • З 2012 р. до теперішнього часу - доцент кафедри плодівництва і виноградарства Уманського національного університету садівництва.
 • У 2012-2013 рр. був вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Д 74.844.01 із захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальностей 06.01.07 - "Плодівництво" і 06.01.15 - "Первинна обробка продуктів рослинництва" (сільськогосподарські науки).
 • 2013-2016 рр. - заступник декана факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин із заочної форми навчання.
 • 2016-2017 р. - декан факультету лісового і садово-паркового господарства.
 • З 2016 р. до теперішнього часу - організатор науково-практичних семінарів “День саду Уманського національного університету садівництва”;

 • 2017-2019 рр. - навчання в докторантурі кафедри плодівництва і виноградарства Уманського національного університету садівництва із науковим консультуванням доктором с.-г. наук, професором П.Г. Копитком.
 • З 2019 р. - гарант освітньо-професійної програми спеціальності 203 Садівництво та виноградарство першого рівня вищої освіти (бакалавр)  

Напрямок наукового дослідження: "Агроекологічні основи підвищення продуктивності яблуні і груші за оптимізації родючості ґрунту".

1. Яковенко Р.В. Продуктивність молодих насаджень та якість плодів груші залежно від ґрунтового удобрення й позакореневого підживлення / Р.В. Яковенко, П.Г. Копитко // Вісник Уманського НУС. Умань, 2016. № 1. С. 31-37.
2. Яковенко Р.В., Копитко П.Г., Петришина І.П. Продуктивність молодих дерев груші за повторного вирощування на площі розкорчованого грушевого саду залежно від оптимізованого удобрення // Зб. наук. праць. Умань, 2017. № 90. С. 128-134.
3. Яковенко Р. Підживлення насаджень яблуні // Садівництво і виноградарство. Технології і інновації. №2. 2017. С.48-49.
4. Яковенко Р.В. Продуктивність груші сорту Основ’янська за позакореневого підживлення на фоні оптимального забезпечення ґрунту макроелементами (NPK) / Р.В. Яковенко, П.Г. Копитко // Вісник Уманського НУС. Умань, 2017. № 1. С. 119-121.
5. Р. Kopytko, V. Karpenko, R. Yakovenko and I. Mostoviak Soil fertility and productivity of apple orchard under a long-termuse of different fertilizer systems / Agronomy Researh 15(2). S/ 444-455. 2017. // Режим доступу http://agronomy.emu.ee/category/volume-15-2017/number-2-volume-15-2017/

7. Яковенко Р.В., Копитко П.Г., Петришина І.П. Урожайність насадження груші залежно від змін родючості грунту за оптимізованого удобрення // Зб. наук. праць. Умань, 2018. № 92. С. 247-256.
8. Яковенко Р.В. Урожайність дерев груші та якість плодів сорту Основянська залежно від позакореневого підживлення // Зб. наук. праць. Умань, 2018. № 93. С. 184-191.
9. Копитко П.Г., Яковенко Р.В., Петришина І.П. Товарні якості та хімічний склад плодів груші сорту Основянська за оптимізації мінерального живлення // Вісник ХНАУ.  Харків, 2018. № 2. С. 18-25.
10. Копитко П.Г., Яковенко Р.В. Урожайність і якість плодів яблуні сорту Кальвіль сніговий за різного удобрення в повторно вирощуваному насадженні // Вісник Уманського НУС. Умань, 2019. № 1. С. 112-116.
11. Копитко П.Г., Яковенко Р.В. Продуктивність яблуні сорту Айдаред за різного удобрення в повторно вирощуваному насадженні // Вісник ХНАУ. Харків, 2019. № 1. С. 30-40.

Навчально-методичні матеріали (19)

Запрошую до цитування!