Меню

Заморський Володимир Васильович

Заморський Володимир Васильович Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання: професор
Посада: Завідувач кафедри, професор
Контактний телефон: (04744)3-23-26, (067)34-63-237
Email: volodymyr.zamorskyy@udau.edu.ua, volzam55@gmail.com

 

Народився 24 березня 1955 р. у с. Андрушки Попільнянського району Житомирської області.

Освіта: 

 • у 1977 р. – закінчив Уманський сільськогосподарський інститут та отримав повну вищу освіту з спеціальності «Плодоовочівництво та виноградарство» і здобув кваліфікацію вчений агроном (диплом з відзнакою Б-І №587610 від 29.01.1977 р.); 
 • у 1984 р. – закінчив аспірантуру зі спеціальності 05.18.03 "Первинна обробка, зберігання зерна та іншої продукції рослинництва", 
 • у 1992 р. – захистив на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук, з спеціальності 06.01.07 – плодівництво, на тему "Продуктивність яблуні на вегетативно розмножуваних підщепах за різної щільності садіння в умовах Центрального Лісостепу України" (диплом КД №069418 від 13.11.1992 р.);
 • в 1997 р. – диплом кандидата наук нострифіковано спеціалізованою вченою радою Національного аграрного університету (диплом КН № 013987 від 20.03.1997 р.); 
 • у 1998 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри плодівництва і виноградарства (атестат  ДЦ АР №005905 від 26.02.1998 р.);
 • у 2012 р. – захистив докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук з спеціальності 06.01.07 – плодівництво, на тему: «Агробіологічне обґрунтування конструкцій насаджень яблуні в Лісостепу України» (диплом ДД №001228 від 26.09.2012 р.);
 • у 2014 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри плодівництва і виноградарства (атестат  12ПР №009591 від 16.05.2014 р.) 

Підвищення кваліфікації:

 • 29–30.06.2016 р. - Інститут садівництва НААН України. Посвідчення №1 від 30.06.2016 р.

Напрямок наукового дослідження:  "Удосконалення сортименту й елементів технології вирощування плодів і ягід"

Професійна діяльність:

 • 1972-1977 рр. - студент Уманського сільськогосподарського інституту.
 • 1978-1981 рр. - викладач спецпредметів Верхівнянського сільськогосподарського технікуму.
 • 1981-1984 рр. - аспірант кафедри технології зберігання та переробки плодів і овочів Уманського сільськогосподарського інституту.
 • 1984-1999 рр. - молодший науковий співробітник, асистент, доцент кафедри плодівництва і виноградарства Уманського сільськогосподарського інституту і Уманської сільськогосподарської академії (з 1997 р).
 • 1999-2004 рр. - завідувач кафедри технологіі зберігання, консервування та переробки продукції рослинництва Уманського державного аграрного університету.
 • 2004 р.– доцент кафедри плодівництва і виноградарства Уманського національного університету садівництва.
 • 2013 –2015 рр. -  проректор з науково-педагогічної роботи з відокремленими структурними підрозділами Уманського національного університету садівництва.
 • 2015 р.  до теперішнього часу – професор кафедри плодівництва і виноградарства Уманського національного університету садівництва.
 • 2018 р. - в.о. завідувача кафедри плодівництва і виноградарства Уманського національного університету садівництва
 • з 2019 р. -  завідувач кафедри плодівництва і виноградарства Уманського національного університету садівництва.
 • З 2019 р. - гарант освітньо-професійної програми спеціальності 203 Садівництво та виноградарство третього рівня вищої освіти (освітньо-науковий)

 Опублікував більше 110 наукових праць, автор десяти патентів України.


Накове керівництво:


Викладає навчальні дисципліни: 

спеціальність 203 "Садівництво та виноградарство":

 1. Плодівництво (перший рівень вищої освіти (бакалаврський) ).
 2. Помологія (перший рівень вищої освіти (бакалаврський) ).
 3. Історія розвитку садівництва, овочівництва і виноградарства (другий рівень вищої освіти (магістерський) ).
 4. Науково-асистентська практика і семінари за спеціальністю (третій рівень вищої освіти (освітньо-науковий) ).

Профіль Google ScholarВолодимир Заморський


Аналіз наукової та професійної активності


Навчальні посібники:

1. Цирта В.С., Заморський В.В. Плодівництво:навч. посібник / уклад. В.С.Цирта, В.В.Заморський. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2018. 388 с.
2. Заморський В.В., Яковенко Р.В., Яковенко О.В., Цирта В.С., Щетина С.В., Плодівництво: навч. посібник / уклад. Заморський В.В., Яковенко Р.В., Яковенко О.В., Цирта В.С., Щетина С.В., Вид. 2-ге, доповнене. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2019. 404 с.
3. Захист рослин. Терміни і поняття: навч. посібн. / Ж.П.Шевченко, І.І.Мостов’як, В.В.Заморський та ін.-Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2019, 408 с.


Наукові публікації (86)

Фахові видання

1. Zamorska, I.Zamorskyi, V. / Volatile components of strawberry jam. // Carpathian Journal of Food Science and Technology. 11(2), – 2019 - с. 84-92.
2. Zamorska, I., Zamorskyi, V. Improvement of the technology of garden strawberry jam in combination with apple puree / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Volume 6, Issue 11-102, 2019, Pages 14-224.
3. Бушилов В.Д. Заморський В.В., Вплив локалізації живців клонової підщепи пуміселект на укоріненість // Збірник наукових праць Уманського НУС. Вип. 95. 2019. С. 177-189.
4. Заморський В.В., Четцький Б.О. Ріст і продуктивність яблуні в інтенсивному саду // Збірник наукових праць Уманського НУС. Вип. 94.-2019. С. 249-255.
5. Кучер Н.М., Опалко А. І., Заморський В. В., Опалко О. А. Анатомія прищепного афінітету PYRUS ELAEAGNIFOLIA PALL. І PYRUS USSURIENSIS MAXIM. EX RUPR. НА PYRUS СOMMUNIS L. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету  імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. 2018. № 2 (73). С.26-33.
6. Заморський В. В., Заморська І. Л. Формування якості ягід суниці залежно від погодних умов і сорту // Збірник наукових праць Уманського НУС. Вип. 89. Частина 1. 2016. С. 56-63.
7. Zamorskyi V., Opalko A/ The Study of the Anatomical Structure of Apple-Tree Tissues and Apple Fruits (Malus Mill.)/ V. Zamorskyi, Opalko A. // Ecological consequences of increasing crop productivity: plant breeding and biotic diversity/. Apple Academic Press Inc. / Canada – 2015. – P. 127–141.

Авторські свідоцтва на винаходи:

 1. Спосіб виробництва замороженої плодово-ягідної суміші на основі пюре з плодів вишні: пат. 112355  Україна, МПК А23В 7/04 / Заморська І.Л., Заморський В.В.; заявники та власники Заморська І.Л., Заморський В.В. – № u 2016 06842; заявл. 22.06.2016., чинний з 12.12.2016. Бюл. № 23.
 2. Спосіб виробництва замороженої плодово-ягідних сумішей на основі суничного пюре: пат. 112358  Україна, МПК А23В 7/04 / Заморська І.Л., Заморський В.В.; заявники та власники Заморська І.Л., Заморський В.В. – № u 2016 06853; заявл. 22.06.2016., чинний з 12.12.2016. Бюл. № 23.
 3. Спосіб виробництва замороженої плодово-ягідних сумішей на основі яблучного пюре: пат. 115971  Україна, МПК А23В 7/04 / Заморська І.Л., Заморський В.В.; заявники та власники Заморська І.Л., Заморський В.В. – № u 2016 06788; заявл. 22.06.2016., чинний з 10.05.2017. Бюл. № 9.
 4. Спосіб прискорення морфогенезу плодових утворень груші за рахунок позакореневого підживлення: пат. 1276721  Україна, МПК А01G 7/06 / Яковенко Р.В. Заморський В.В.; заявники та власники Яковенко Р.В., Заморський В.В. – № u 2018 04752; заявл. 27.04.2018., чинний з 10.08.2018. Бюл. № 15.
 5. Спосіб виробництва замороженої плодово-ягідної суміші на основі пюре суничного з цукром». Заморська І.Л., Заморський В.В.; заявники та власники Заморська І.Л., Заморський В.В. –№126850  Патент опубліковано 10.07.2018, р. бюл. №13.

Методичні матеріали (19)

Запрошую до цитування!