Меню
Остання редакція: 05 січня 2023

Загальне плодівництво


Роль і значення дисципліни у підготовці фахівців

Вивчення дисципліни “Загальне плодівництво” посідає чільне місце у формуванні спеціаліста–плодоовочевода, бо плоди і ягоди є важливим продуктом харчування і сировиною для переробної промисловості, а плодівництво є високорентабельною галуззю сільськогосподарстького виробництва.

Плодівництво – одна з профілюючих дисциплін на факультетах плодоовочівництва, формує у майбутніх фахівців знання і навички з технології виробництва продукції плодових і ягідних культур, яка є основою харчування населення та сировиною для переробних підприємств.

Завдання дисципліни 

У результаті опанування курсу “Загальне плодівництво” майбутній спеціаліст повинен знати загальнотеоретичні і загальнобіологічні основи плодівництва, теоретичні і практичні основи технології вирощування плодів і ягід, а також садивного матеріалу плодових і ягідних культур. Спеціаліст повинен уміти раціонально організовувати галузь плодівництва високоефективно застосовувати технологічні прийоми вирощуваня урожаю.

Програма навчання

Вивчення дисципліни «Загальне плодівництво» ведеться згідно навчальної програми у вигляді аудиторних занять (лекції, лабораторні та семінарські заняття), самостійної роботи (розрахункове завдання, два гербарії, реферат), ознайомчих екскурсій та навчальної практики.

Згідно з “Переліком чинних програм та забезпеченістю ними навчальних дисциплін із спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців
у аграрних ВНЗ ІІ-ІУ рівнів акредитації за напрямами” (К.: Аграрна освіта, 2004), а також рекомендаціями навчально-методичної комісії науково-педагогічних працівників із “Агрономії, технології зберігання і переробки продукції” на вивчення навчальної дисципліни відведено 210 год., з яких 82 год. аудиторні.

На третьому курсі передбачене вивчення біологічних основ плодівництва, сучасних технологій вирощування садивного матеріалу плодових і ягідних рослин, основ проектування і закладання саду і ягідника та основних елементів догляду за молодими і плодоносними насадженнями.

Поточний і підсумковий контроль знань та умінь здійснюються шляхом виконання індивідуальних завдань і лабораторно-практичних робіт, проведення семінарів, модульно-рейтингового оцінювання знань за змістовими модулями та проведення підсумкової атестації у формі іспиту (екзамен).

Міждисциплінарні зв'язки

Внаслідок вивчення дисципліни спеціаліст-плодоовочівник повинен теоретично і практично володіти сучасними технологіями і уміти організовувати виробництво продукції плодівництва. Для досягнення цієї мети необхідне засвоєння цілого ряду дисциплін: ботаніки, фізіології і біохімії рослин, сільськогосподарської метеорології, землеробства, агрохімії, ґрунтознавства, інтегрованого захисту рослин, сільськогосподарської меліорації, механізації сільськогосподарського виробництва, зберігання і переробки сільськогосподарської продукції, товарознавства, економіки і організації сільськогосподарського виробництва тощо.


 


Останні новини

Сучасні технології в садівництві Уманщини (матеріали виїзного заняття)Читати повністю

Сучасні технології в садівництві Уманщини (матеріали виїзного заняття)

У третій декаді вересня 2023 року докторанти кафедри плодівництва і виноградарства ознайомились зі станом насаджень садівничого господарства Заріцьких у другій половині вегетації (попередній візит відбувся напровесні цього сезону).

Читати повністю

Сучасні технології вирощування горіхоплідних культур (матеріали виїзного семінару)Читати повністю

Сучасні технології вирощування горіхоплідних культур (матеріали виїзного семінару)

На початку вересня викладачі і студенти 41-с та докторанти 21-дфс груп кафедри плодівництва і виноградарства Уманського національного університету садівництва відвідали крупнотоварну плантацію фундука (ліщина крупноплідна) поблизу міста Тетіїв на Київщині.

Читати повністю

Заслужена нагородаЧитати повністю

Заслужена нагорода

Колектив кафедри плодівництва і виноградарства Уманського НУС щиро вітає свого колегу із визнанням здобутків у науково-педагогічній діяльності!

Читати повністю

Перша практика першокурсниківЧитати повністю

Перша практика першокурсників

Студенти першого курсу факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин активно долучилися до покращення благоустрою території університету.

Читати повністю

Всі новини