Меню
Остання редакція: 05 січня 2023

Спеціальне плодівництво


Мета курсу

Здобути глибокі теоретичні знання та набути практичних навичок спрямованих на вирішення комплексних завдань з вивчення стану і перспектив розвитку плодівництва; значення, біологічних основ вирощування плодових, горіхоплідних і малопоширених культур; сучасних ефективних технологій вирощування плодових культур у різних ґрунтово-кліматичних зонах; шляхів і способів покращення якості продукції та заходи щодо її збереження.

Програмні компетентності 

 • стан і перспективи розвитку плодівництва;
 • здатність використовувати на практиці основні біологічні і агротехнологічні концепції, правила і теорії, пов’язані з плодовими культурами;
 • здатність застосовувати знання та розуміння фізіологічних процесів плодових культур для розв’язання виробничих технологічних задач, у тому числі для їх зберігання і переробки;
 • здатність оцінювати, інтерпретувати і синтезувати теоретичну інформацію та практичні, виробничі і дослідні дані у галузі садівництва;
 • здатність застосовувати методи статистичної обробки і дослідних даних, пов'язаних з технологічними процесами у плодівництві;
 • здатність науково обґрунтовано використовувати добрива та засоби захисту рослин з урахуванням їхніх хімічних і фізичних властивостей та впливу на навколишнє середовище;
 • сучасні ефективні технології вирощування плодових культур у різних ґрунтово-кліматичних зонах;
 • шляхи і способи покращення якості продукції та заходи щодо її підтримання. 

Програмні результати навчання

 • знати стан і перспективи розвитку плодівництва;
 • знати фізіологію стійкості до факторів зовнішнього середовища;
 • знати закономірності плодоношення;
 • знати сучасні технології вирощування високих екологічно чистих урожаїв плодів в різних ґрунтово-кліматичних зонах;
 • планувати закладання промислового саду для різних форм господарювання;
 • розробляти, удосконалювати і реалізовувати прогресивні технології вирощування продукції плодових культур;
 • здійснювати біологічний контроль за станом насаджень та керувати процесами життєдіяльності рослин;
 • знати технологію збирання врожаю;
 • знати сорти, проводити апробацію насаджень;
 • забезпечувати високу економічну ефективність впроваджуваних нових технологій та їх екологічну чистоту;

 

Міждисциплінарні зв'язки

Внаслідок вивчення дисципліни спеціаліст-плодоовочівник повинен теоретично і практично володіти сучасними технологіями і уміти організовувати виробництво продукції плодівництва. Для досягнення цієї мети необхідне засвоєння цілого ряду дисциплін: ботаніки, фізіології і біохімії рослин, сільськогосподарської метеорології, землеробства, агрохімії, ґрунтознавства, розсадництва, загального плодівництва, інтегрованого захисту рослин, сільськогосподарської меліорації, механізації сільськогосподарського виробництва, зберігання і переробки сільськогосподарської продукції, товарознавства, економіки і організації сільськогосподарського виробництва тощо.


 

Останні новини

Сучасні технології в садівництві Уманщини (матеріали виїзного заняття)Читати повністю

Сучасні технології в садівництві Уманщини (матеріали виїзного заняття)

У третій декаді вересня 2023 року докторанти кафедри плодівництва і виноградарства ознайомились зі станом насаджень садівничого господарства Заріцьких у другій половині вегетації (попередній візит відбувся напровесні цього сезону).

Читати повністю

Сучасні технології вирощування горіхоплідних культур (матеріали виїзного семінару)Читати повністю

Сучасні технології вирощування горіхоплідних культур (матеріали виїзного семінару)

На початку вересня викладачі і студенти 41-с та докторанти 21-дфс груп кафедри плодівництва і виноградарства Уманського національного університету садівництва відвідали крупнотоварну плантацію фундука (ліщина крупноплідна) поблизу міста Тетіїв на Київщині.

Читати повністю

Заслужена нагородаЧитати повністю

Заслужена нагорода

Колектив кафедри плодівництва і виноградарства Уманського НУС щиро вітає свого колегу із визнанням здобутків у науково-педагогічній діяльності!

Читати повністю

Перша практика першокурсниківЧитати повністю

Перша практика першокурсників

Студенти першого курсу факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин активно долучилися до покращення благоустрою території університету.

Читати повністю

Всі новини