Меню
Остання редакція: 05 січня 2023

Виноградарство і ампелографія


Мета курсу

Метою вивчення дисципліни “Виноградарство і ампелографія” є здобуття глибоких теоретичних знань та набуття практичних навичок з вирощування винограду. Підготувати висококваліфікованих спеціалістів в даному напрямку шляхом вивчення теоретичного і практичного курсів навчальної дисципліни та проходження виробничої практики.

Програма навчання

Вивчення дисципліни «Виноградарство і ампелографія» ведеться згідно навчальної типової програми у вигляді аудиторних занять (лекції, лабораторні та семінарські заняття), самостійної роботи (курсове кваліфікаційне завдання, два гербарії, реферат), ознайомчих екскурсій та навчальної практики.

На вивчення навчальної дисципліни відведено 180 год., з яких 82 год. аудиторні.

Поточний і підсумковий контроль знань та умінь здійснюються шляхом виконання індивідуальних завдань і лабораторно-практичних робіт, проведення семінарів, модульно-рейтингового оцінювання знань за змістовими модулями та проведення підсумкової атестації у формі іспиту (екзамен).

Програмні компетентності

- розуміння біологічних особливостей винограду для вмілого керування ростом і плодоношенням;
- освоєння технології вирощування садивного матеріалу, закладання насаджень і догляду за ними;
- вміле прогнозування і збирання врожаю ягід;
- сучасний сортимент винограду в Україні і характеристику та методи його покращення;
- історію ампелографічних досліджень, сучасну класифікацію сортів винограду і схему ампелографічного опису;
- методики і порядок проведення селекційної роботи й апробації виноградників;
- здатність формувати теоретичні та практичні рекомендації щодо розробки напрямів удосконалення технології вирощування винограду.

Програмні результати навчання

 - володіти інформацією про внутрішній та світовий ринки винограду та визначати його перспективи;
- використовувати закономірності росту і розвитку винограду для отримання високої їх продуктивності;
- розробляти і проектувати закладання виноградників для різних напрямів господарської діяльності;
- уміння формувати власне бачення проблеми та перспектив розвитку сучасного виноградарства у світі;
- вести паспорт виноградника, розсадника й іншу агрономічну документацію;
- складати технологічні карти вирощування винограду;
- агробіологічну і технологічну характеристики сорту за існуючими методиками;
- проводити апробацію виноградників,
- визначати і контролювати якість ручних і механізованих робіт;
- розраховувати економічну ефективність виробничих процесів та технологій у виноградарстві. 

Міждисциплінарні зв'язки

Ботаніка, фізіологія і біохімія рослин, сільськогосподарськя метеорологія, землеробство, агрохімія, ґрунтознавство, інтегрований захист рослин, сільськогосподарська меліорація, механізація сільськогосподарського виробництва, зберігання і переробка сільськогосподарської продукції, товарознавство, економіка і організація сільськогосподарського виробництва тощо.  


 

Останні новини

Сучасні технології в садівництві Уманщини (матеріали виїзного заняття)Читати повністю

Сучасні технології в садівництві Уманщини (матеріали виїзного заняття)

У третій декаді вересня 2023 року докторанти кафедри плодівництва і виноградарства ознайомились зі станом насаджень садівничого господарства Заріцьких у другій половині вегетації (попередній візит відбувся напровесні цього сезону).

Читати повністю

Сучасні технології вирощування горіхоплідних культур (матеріали виїзного семінару)Читати повністю

Сучасні технології вирощування горіхоплідних культур (матеріали виїзного семінару)

На початку вересня викладачі і студенти 41-с та докторанти 21-дфс груп кафедри плодівництва і виноградарства Уманського національного університету садівництва відвідали крупнотоварну плантацію фундука (ліщина крупноплідна) поблизу міста Тетіїв на Київщині.

Читати повністю

Заслужена нагородаЧитати повністю

Заслужена нагорода

Колектив кафедри плодівництва і виноградарства Уманського НУС щиро вітає свого колегу із визнанням здобутків у науково-педагогічній діяльності!

Читати повністю

Перша практика першокурсниківЧитати повністю

Перша практика першокурсників

Студенти першого курсу факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин активно долучилися до покращення благоустрою території університету.

Читати повністю

Всі новини