Меню
Остання редакція: 05 січня 2023

Прогресивні технології в розсадництві


 

Мета курсу

Формування у студента технологічної підготовки з виробництва саджанців плодових і ягідних культур на основі вивчення біологічних основ розмноження та сучасних технологій вирощування, що є основою забезпечення галузі плодівництва якісним садивним матеріалом (зерняткових, кісточкових, горіхоплідних порід і ягідних).

Завдання навчальної дисципліни 

Формування у магістранта здатності виконувати проектування плодових розсадників, знаходити елементи прогресивних технологій виробництва саджанців плодових, ягідних і горіхоплідних культур, досліджувати, класифікувати та вивчати під керівництвом (з елементами самостійності) можливості їх впровадження, аргументувати застосування елементів технологій на основі біологічних та технологічних знань першого (бакалавр) та другого (магістр) рівнів вищої освіти, удосконалювати власну технологічну підготовку та навчати інших, визначати ефективність способів розмноження рослин; розробляти і втілювати у виробництво найпрогресивніші методи контролю процесів росту, що спрямовані на підвищення продуктивності та економічної ефективності виробництва якісного садивного матеріалу (зерняткових, кісточкових, горіхоплідних порід і ягідних).

Програма навчання

Вивчення дисципліни «Прогресивні технології  в розсадництві» ведеться згідно навчальної типової програми у вигляді аудиторних занять (лекції, лабораторні та семінарські заняття), самостійної роботи (курсове кваліфікаційне завдання, два гербарії, реферат), ознайомчих екскурсій та навчальної практики.

На вивчення навчальної дисципліни відведено 135 год., з яких 30 год. аудиторні.

Поточний і підсумковий контроль знань та умінь здійснюються шляхом виконання індивідуальних завдань і лабораторно-практичних робіт, проведення семінарів, модульно-рейтингового оцінювання знань за змістовими модулями та проведення підсумкової атестації у формі іспиту (екзамен).

Програмні компетентності

 • стан, тенденції і перспективи розвитку розсадництва;
 • теоретичні основи насіннєвого і вегетативного розмноження;
 • сучасні технології оздоровлення садивного матеріалу зерняткових, кісточкових, горіхоплідних порід і ягідних культур;
 • прогресивні технології вирощування високоякісних саджанців плодових, ягідних і горіхоплідних культур та їх адаптація стосовно різних ґрунтово-кліматичних зон;
 • шляхи і способи покращання якості продукції та заходи щодо її підтримання;
 • способи скорочення затрат праці і засобів виробництва в процесі вирощування.

Програмні результати навчання

 • проектувати плодові розсадники для підприємств різних форм власності та господарювання;
 • розробляти, удосконалювати і реалізовувати прогресивні технології вирощування садивного матеріалу плодових і ягідних культур;
 • механізувати технологічні процеси вирощування садивного матеріалу;
 • здійснювати біологічний контроль та управляти процесами формування і зберігання садивного матеріалу;
 • розробляти і реалізовувати заходи щодо поліпшення якості та зменшення втрат продукції розсадництва;
 • розраховувати і забезпечувати високу економічну ефективність впровадження технологій та їх екологічність;
 • виявляти навички з планування основних та додаткових робіт за технологічним планом та складання технологічних карт вирощування продукції розсадництва;
 • виявляти навички ведення документації по апробації садивного матеріалу плодових і ягідних культур й руху продукції розсадництва;
 • набути навичок з підбору сортопідщепних комбінувань для умов конкретного господарства на основі Державного реєстру сортів України;
 • аргументувати способи розмноження та оздоровлення рослин з метою одержання чистосортного садивного матеріалу;
 • виявляти навички з проведення апробації підщеп і сортів у плодовому та ягідному розсадниках.

Міждисциплінарні зв’язки

Ботаніка, фізіологія і біохімія рослин, розсадництво, загальне плодівництво, спеціальне плодівництво, сільськогосподарськя метеорологія, землеробство, агрохімія, ґрунтознавство, інтегрований захист рослин, сільськогосподарська меліорація, механізація сільськогосподарського виробництва, зберігання і переробка сільськогосподарської продукції, товарознавство, економіка і організація сільськогосподарського виробництва тощо.  


 

 

Останні новини

Сучасні технології в садівництві Уманщини (матеріали виїзного заняття)Читати повністю

Сучасні технології в садівництві Уманщини (матеріали виїзного заняття)

У третій декаді вересня 2023 року докторанти кафедри плодівництва і виноградарства ознайомились зі станом насаджень садівничого господарства Заріцьких у другій половині вегетації (попередній візит відбувся напровесні цього сезону).

Читати повністю

Сучасні технології вирощування горіхоплідних культур (матеріали виїзного семінару)Читати повністю

Сучасні технології вирощування горіхоплідних культур (матеріали виїзного семінару)

На початку вересня викладачі і студенти 41-с та докторанти 21-дфс груп кафедри плодівництва і виноградарства Уманського національного університету садівництва відвідали крупнотоварну плантацію фундука (ліщина крупноплідна) поблизу міста Тетіїв на Київщині.

Читати повністю

Заслужена нагородаЧитати повністю

Заслужена нагорода

Колектив кафедри плодівництва і виноградарства Уманського НУС щиро вітає свого колегу із визнанням здобутків у науково-педагогічній діяльності!

Читати повністю

Перша практика першокурсниківЧитати повністю

Перша практика першокурсників

Студенти першого курсу факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин активно долучилися до покращення благоустрою території університету.

Читати повністю

Всі новини