Меню
Остання редакція: 05 січня 2023

Розсадництво


Мета курсу

Вивчення дисципліни “Розсадництво” посідає чільне місце у формуванні спеціаліста–плодоовочевода, бо вивчення біологічних основ та принципів розмноження плодових, горіхоплідних і ягідних культур задля адекватного виконання окремих вказівок керівника (під безпосереднім його контролем) з виробництва саджанців одноосібно та у групі, а також формування готовності фахівця до систематичного навчання.

Завдання навчальної дисципліни 

Засвоєння студентами біологічних основ розмноження плодових і ягідних рослин з метою подальшого використання цих знань в практиці вирощування садивного матеріалу зерняткових, кісточкових, горіхоплідних та ягідних культур. Оволодіння знаннями в галузі "Розсадництво" дозволить фахівцям здійснювати контроль за направленістю процесів росту на різних стадіях виробництва підщеп та саджанців, виконувати технологічні операції із закладання й догляду за розсадником, викопування та зберігання садивного матеріалу плодових культур; визначати ефективність способів розмноження рослин; розробляти і втілювати у виробництво найпрогресивніші методи контролю процесів росту, що спрямовані на підвищення продуктивності та економічної ефективності виробництва садивного матеріалу.

Програма навчання

Вивчення дисципліни «Розсадництво» ведеться згідно навчальної типової програми у вигляді аудиторних занять (лекції, лабораторні та семінарські заняття), самостійної роботи (курсове кваліфікаційне завдання, два гербарії, реферат), ознайомчих екскурсій та навчальної практики.

На вивчення навчальної дисципліни відведено 120 год., з яких 54 год. аудиторні.

Поточний і підсумковий контроль знань та умінь здійснюються шляхом виконання індивідуальних завдань і лабораторно-практичних робіт, проведення семінарів, модульно-рейтингового оцінювання знань за змістовими модулями та проведення підсумкової атестації у формі іспиту (екзамен).

Програмні компетентності

–       стан і перспективи розвитку розсадництва;
–       теоретичні основи насіннєвого і вегетативного розмноження та сучасні технології вирощування високоякісних саджанців плодових і ягідних культур у різних ґрунтово-кліматичних зонах;
–       шляхи і способи покращання якості продукції та заходи щодо її підтримання;
–       способи скорочення затрат праці і засобів виробництва в процесі вирощування. 

Програмні результати навчання

 –       використовувати фундаментальні закономірності росту і розвитку плодових рослин задля їх ефективного розмноження;
–       вміти управляти процесами формування рослин та здійснювати біологічний контроль за станом насаджень;
–       виявляти вміння навчатися, удосконалювати і реалізовувати прогресивні технології вирощування садивного матеріалу плодових і ягідних культур;
–       демонструвати знання теоретичних та практичних засад поліпшення якості та зменшення втрат продукції розсадництва;
–       вміти здійснювати розрахунки щодо замовлених обсягів вирощування садивного матеріалу у плодових розсадниках для садових підприємств різних форм власності та господарювання;
–       розраховувати і забезпечувати високу економічну ефективність впровадження технологій та їх екологічність;
–       розуміти і застосовувати у професійній діяльності кількісні методи розрахунку розмірів структурних одиниць розсадника залежно від його спеціалізації та визначених об’ємів вирощування садивного матеріалу, ведення документації по апробації садивного матеріалу плодових і ягідних культур й руху продукції розсадництва;
–       уміти визначати виробничо-біологічні ознаки підщеп і сортів в розсаднику;
–       уміти підбирати сорто-підщепні комбінування для умов конкретного господарства на основі Державного реєстру сортів України;
–       розуміти основні засади організації існуючих елітно-маточних насаджень та створення нових;
–       виявляти знання щодо розмноження та оздоровлення чистосортного садивного матеріалу. 

Міждисциплінарні зв'язки

Ботаніка, фізіологія і біохімія рослин, плодівництво, сільськогосподарськя метеорологія, землеробство, агрохімія, ґрунтознавство, інтегрований захист рослин, сільськогосподарська меліорація, механізація сільськогосподарського виробництва, зберігання і переробка сільськогосподарської продукції, товарознавство, економіка і організація сільськогосподарського виробництва тощо.  


Типова програма

Робоча програма


 

Останні новини

Сучасні технології в садівництві Уманщини (матеріали виїзного заняття)Читати повністю

Сучасні технології в садівництві Уманщини (матеріали виїзного заняття)

У третій декаді вересня 2023 року докторанти кафедри плодівництва і виноградарства ознайомились зі станом насаджень садівничого господарства Заріцьких у другій половині вегетації (попередній візит відбувся напровесні цього сезону).

Читати повністю

Сучасні технології вирощування горіхоплідних культур (матеріали виїзного семінару)Читати повністю

Сучасні технології вирощування горіхоплідних культур (матеріали виїзного семінару)

На початку вересня викладачі і студенти 41-с та докторанти 21-дфс груп кафедри плодівництва і виноградарства Уманського національного університету садівництва відвідали крупнотоварну плантацію фундука (ліщина крупноплідна) поблизу міста Тетіїв на Київщині.

Читати повністю

Заслужена нагородаЧитати повністю

Заслужена нагорода

Колектив кафедри плодівництва і виноградарства Уманського НУС щиро вітає свого колегу із визнанням здобутків у науково-педагогічній діяльності!

Читати повністю

Перша практика першокурсниківЧитати повністю

Перша практика першокурсників

Студенти першого курсу факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин активно долучилися до покращення благоустрою території університету.

Читати повністю

Всі новини